Usein kysytyt kysymykset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelun loppuminen
K. Mihin saakka Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelu on käytettävissä? 

V. Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelu on tämän hetkisen tiedon mukaan käytettävissä heinäkuun 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen aloitamme verkkopalvelun alasajoon liittyvät tekniset työt.

Yleistä

K. Kenelle Kykyviisari on tarkoitettu?
V. Kykyviisari on suunnattu hanke- ja palvelujärjestelmien ammattilaisille sekä työ- ja toimintakyvystään kiinnostuneille henkilöille. Kykyviisari hyödyttää myös päättäjiä, sillä se tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

K. Mitä Kykyviisarille tapahtuu Solmu-hankkeen päättymisen jälkeen?
V. Työterveyslaitoksella sijaitsevan Kykyviisari-verkkopalvelun ylläpito on sidottu hankerahoitukseen. Kykyviisari on kuitenkin jo nyt integroituneena useisiin järjestelmiin ja teemme jatkuvasti työtä, että hankerahoituksen päättymisen jälkeen Kykyviisari olisi mahdollisimman laajasti mukana eri palveluissa käytettävissä tietojärjestelmissä. Jos olette kiinnostuneita integroimaan Kykyviisarin osaksi omaa järjestelmäänne, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostilla (kykyviisari (a) ttl.fi).

K. Haluaisin käyttää Kykyviisarin tuloksia lopputyössä/gradussa/tutkimuksessa, mitä teen?
V. Jos haluat käyttää Kykyviisarin tuloksia tutkimustarkoituksiin, lähetä sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi. Kykyviisari-tulokset ovat myös vapaasti hyödynnettävissä Työelämätietopalvelussa.

K. Miten tilaan Kykyviisarin uutiskirjeen?
V. Kykyviisarin uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: kykyviisari.fi/tilaa-uutiskirje

Kykyviisarin verkkopalvelu

K. Asiakkaamme eivät ymmärrä suomea. Miten voin käyttää Kykyviisaria heidän kanssaan?
V. Kykyviisarista on olemassa suomen, ruotsin ja selkokielen lisäksi englannin-, arabian, somalin-, ja kurdin soraninkieliset versiot. Tutustu kieliversioiden tulostettaviin lomakkeisiin.

K. ESR-hankkeemme loppuu ja haluamme käyttää Kykyviisaria myös jatkossa. Onnistuuko se?
V. Voitte jatkaa Kykyviisarin käyttöä vakituisessa toiminnassa, mutta ette hankkeen käytössä olleilla tunnuksilla. Uudet Kykyviisari-tunnukset haetaan osoitteesta kykyviisari.fi/ota-kykyviisari-tyovalineeksi

Ennen käyttöä

K. Mitä tarkoittaa Kykyviisarin pääkäyttäjä ja kuka voi olla sellainen?
V. Kykyviisarin pääkäyttäjä voi olla kuka tahansa organisaation työntekijä, joka hakee käyttöoikeudet Kykyviisari-palveluun ja lisää muut tarvittavat työntekijät organisaatiostaan Kykyviisarin käyttäjiksi.

K. Voiko Kykyviisarin pääkäyttäjiä olla useita?
V. Pääkäyttäjiä voi olla useita. Jos koette tarvetta useammalle pääkäyttäjälle tai pääkäyttäjä vaihtuu, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi.

K. Tallentuvatko vastaukset jonnekin, jos kokeilen Kykyviisaria?
V. Voit kokeilla Kykyviisarin käyttöä ilman tunnuksia.Kokeiluversioon syötetyt vastaukset eivät tallennu.

Kykyviisarin käyttö

K. Monia Kykyviisarin osa-alueisiin liittyviä asioita käydään asiakkaan kanssa muutenkin läpi. Miksi siis käyttäisin Kykyviisaria?
V. Kykyviisarin järjestelmällinen käyttö kerryttää asiakkaista, toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta kertovaa tietoa ja osoittaa asiakkaiden kohdalla toiminnan aikana tapahtuneen muutoksen. Lisäksi tieto on sähköisessä muodossa, jolloin se on muidenkin käytettävissä ja esim. henkilövaihdosten yhteydessä riski tiedon katoamisesta vähenee.

K. Miten motivoin asiakasta vastaamaan Kykyviisariin?
V. Asiakkaalle voi kertoa, että Kykyviisariin vastaaminen antaa tärkeää tietoa siitä, miten asiakas itse arvioi oman työ- ja toimintakykynsä. Arviosta saa lisäksi kirjallisen palauteen. Kun asiakas täyttää Kykyviisarin uudestaan, näkee, jos tilanteessa on tapahtunut muutoksia.

K. Voiko Kykyviisari-lomakkeesta täyttää vain osan?
V. Kykyviisari-lomakkeesta voi täyttää vain osan, mutta parhaan hyödyn saa, kun kyselyn täyttää kokonaisuudessaan. Kykyviisarissa on kaksi pakollista kysymystä (B3 ja B4), joihin täytyy vastata, että kyselyn voi palauttaa. Lisäksi palautteen saaminen edellyttää vastaamista tiettyyn määrään kysymyksiä. Palautteisiin vaikuttavat kysymykset on koottu Kykyviisarin TL5-hankkeille suunnatun käyttöoppaan sivulle 13 ja muille toimijoille suunnatun oppaan sivulle 14.

Kykyviisari on myös mahdollista täyttää useammalla eri kerralla ja tallentaa vastaukset kertojen välissä.

K. Miksi Kykyviisari kannattaa täyttää useamman kerran?
V. Täyttämällä Kykyviisari useammin kuin kerran, saadaan näkyviin kyselykertojen välissä tapahtunut muutos työ- ja toimintakyvyssä. Asiakkaan kanssa on hyvä keskustella tuloksista ja siitä, mitä vastaamisten välissä on tapahtunut.

K. Onko Kykyviisaria mahdollista käyttää tulostettuna paperilomakkeena?
V. Kykyviisarin voi täyttää paperilomakkeena, mutta palautteen saamiseksi vastaukset tulee tallentaa verkkopalveluun.

K. En muista salasanaani Kykyviisari-palveluun, mitä teen?
V. Jos olet unohtanut salasanasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi ja pyydä uusi salasana.