Usein kysytyt kysymykset

K. Maksaako Kykyviisari®-menetelmän käyttö?
V. Kykyviisarin käyttö on maksutonta.

K. Kenelle Kykyviisari on tarkoitettu?
V. Kykyviisari on suunnattu työ- ja toimintakyvystään kiinnostuneille henkilöille sekä hanke- ja palvelujärjestelmien ammattilaisille. Kykyviisari hyödyttää myös päättäjiä, sillä se tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

K. Miten motivoin asiakasta vastaamaan Kykyviisariin?
V. Asiakkaalle voi kertoa, että Kykyviisariin vastaaminen antaa tärkeää tietoa siitä, miten asiakas itse arvioi oman työ- ja toimintakykynsä. Arviosta saa lisäksi kirjallisen palauteen. Kun asiakas täyttää Kykyviisarin uudestaan, näkee, jos tilanteessa on tapahtunut muutoksia.

K. Voiko Kykyviisari-lomakkeesta täyttää vain osan?
V. Kykyviisari-lomakkeesta voi täyttää vain osan, mutta parhaan hyödyn saa, kun kyselyn täyttää kokonaisuudessaan. Lisäksi palautteen saaminen edellyttää vastaamista tiettyyn määrään kysymyksiä. Palautteisiin vaikuttavat kysymykset on koottu Kykyviisarin TL5-hankkeille suunnatun käyttöoppaan sivulle 13 ja muille toimijoille suunnatun oppaan sivulle 14.

K. Monia Kykyviisarin osa-alueisiin liittyviä asioita käydään asiakkaan kanssa muutenkin läpi. Miksi siis käyttäisin Kykyviisaria?
V. Kykyviisarin järjestelmällinen käyttö kerryttää asiakkaista, toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta kertovaa tietoa ja osoittaa asiakkaiden kohdalla toiminnan aikana tapahtuneen muutoksen. Lisäksi tieto on sähköisessä muodossa, jolloin se on muidenkin käytettävissä ja esim. henkilövaihdosten yhteydessä riski tiedon katoamisesta vähenee.

K. Tallentuvatko vastaukset jonnekin, jos kokeilen Kykyviisaria?
V. Voit kokeilla Kykyviisarin käyttöä ilman tunnuksia.Kokeiluversioon syötetyt vastaukset eivät tallennu.

K. Asiakkaamme eivät ymmärrä suomea. Miten voin käyttää Kykyviisaria heidän kanssaan?
V. Kykyviisarista on olemassa suomen, ruotsin ja selkokielen lisäksi englannin-, arabian, somalin-, ja kurdin soraninkieliset versiot. Tutustu kieliversioiden tulostettaviin lomakkeisiin.

K. Miten tilaan Kykyviisarin uutiskirjeen?
V. Kykyviisarin uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: kykyviisari.fi/tilaa-uutiskirje

K. Miksi Kykyviisari kannattaa täyttää useamman kerran?
V. Täyttämällä Kykyviisari useammin kuin kerran, saadaan näkyviin kyselykertojen välissä tapahtunut muutos työ- ja toimintakyvyssä. Asiakkaan kanssa on hyvä keskustella tuloksista ja siitä, mitä vastaamisten välissä on tapahtunut.

K. Onko Kykyviisaria mahdollista käyttää tulostettuna paperilomakkeena?
V. Kykyviisarin voi täyttää paperilomakkeena, mutta palautteen saamiseksi vastaukset tulee tallentaa verkkopalveluun.

K. Mitä tarkoittaa Kykyviisarin pääkäyttäjä ja kuka voi olla sellainen?
V. Kykyviisarin pääkäyttäjä voi olla kuka tahansa organisaation työntekijä, joka hakee käyttöoikeudet Kykyviisari-palveluun ja lisää muut tarvittavat työntekijät organisaatiostaan Kykyviisarin käyttäjiksi.

K. Voiko Kykyviisarin pääkäyttäjiä olla useita?
V. Pääkäyttäjiä voi olla useita. Jos koette tarvetta useammalle pääkäyttäjälle tai pääkäyttäjä vaihtuu, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi.

K. ESR-hankkeemme loppuu ja haluamme käyttää Kykyviisaria myös jatkossa. Onnistuuko se?
V. Voitte jatkaa Kykyviisarin käyttöä vakituisessa toiminnassa, mutta ette hankkeen käytössä olleilla tunnuksilla. Uudet Kykyviisari-tunnukset haetaan osoitteesta kykyviisari.fi/ota-kykyviisari-tyovalineeksi

K. En muista salasanaani Kykyviisari-palveluun, mitä teen?
V. Jos olet unohtanut salasanasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi ja pyydä uusi salasana.

K. Haluaisin käyttää Kykyviisarin tuloksia lopputyössä/gradussa/tutkimuksessa, mitä teen?
V. Jos haluat käyttää Kykyviisarin tuloksia tutkimustarkoituksiin, lähetä sähköpostia osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi. Kykyviisari-tulokset ovat myös vapaasti hyödynnettävissä Työelämätietopalvelussa.