Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelun ylläpito päättyy elokuussa 2023

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelun ylläpito loppuu hankerahoituksen päättymisen myötä. Kykyviisarin käyttö on jatkossa mahdollista muilla alustoilla.

Kykyviisari on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohankkeessa (Solmu). Hankkeessa on tavoitteena, että Kykyviisari on laajasti käytettävissä palveluissa, joissa tuetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä. Hanke päättyy elokuussa 2023.

Kykyviisari kannattaa rakentaa omiin järjestelmiin

Kykyviisarin käyttö on tehokkainta, kun Kykyviisari on mahdollisimman helppokäyttöinen ja osa organisaatioiden päivittäistä toimintaa. Kykyviisari kannattaakin mahdollisuuksien mukaan rakentaa osaksi omia asiakastietojärjestelmiä.

Solmu-hanke tarjoaa rakentamiseen tarvittavat määrittelyt maksutta käyttöön. Olemme myös apuna käyttöönotossa Solmu-hankkeen päättymiseen eli elokuuhun 2023 saakka. Rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavat resurssit tulee varata omasta organisaatiosta.

Kykyviisaria voi jo käyttää useilla alustoilla

Jos Kykyviisarin rakentaminen organisaation omiin järjestelmiin ei ole mahdollista, kyselyä voi käyttää muilla alustoilla. Kykyviisari on julkaistu lokakuussa 2022 maksuttomana uudessa Työmarkkinatori-verkkopalvelussa, joka on julkisen työnvälityksen palvelu*. Sen kautta kyselyn voi täyttää anonyymisti ilman, että vastaukset tallentuvat.

Lisäksi Kykyviisari on toteutettu ForeAmmatin (Foredata Oy), Hakosalon (Hakosalo Oy) ja Walmun (Pasismo Oy) alustoille. Nämä palvelut ovat maksullisia.

Nykyistä Kykyviisari-verkkopalvelua vastaava maksuton palvelu tullaan toteuttamaan myös uudessa ESR+ -rahoitteisessa koordinaatiohankkeessa vuoden 2023 aikana. Kerromme lisää alkuvuodesta 2023, kun tiedämme enemmän. Tiedotamme asiasta sähköpostilla ja Kykyviisari.fi-verkkopalvelussa.

Mitä Kykyviisarin käyttäjän pitää tehdä?

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-verkkopalvelussa olevat käyttäjätunnukset ja palveluun tallentuneet vastaukset poistetaan automaattisesti, kun palvelu loppuu. Käyttäjien ei tarvitse tehdä itse mitään. Tiedotamme hyvissä ajoin, milloin tiedot poistetaan.

Oman organisaation tai hankkeen vastaukset voitte ladata verkkopalvelusta talteen Excel-tiedostona. Verkkopalvelun pääsivulta löytyvät painikkeet Tallenna tulokset (Excel) ja Tallenna tulokset (csv).

Työterveyslaitos säilyttää kopiot Kykyviisari-verkkopalveluun kertyneistä vastauksista, mutta vastaukset muutetaan anonyymiin muotoon niin, ettei vastaajia voi tunnistaa. Tämän jälkeen yksittäisiä vastauksia tai organisaatiotasoisia ryhmätietoja ei voi enää palauttaa. Anonymisoitua Kykyviisari-aineistoa käytetään Työterveyslaitoksen lakisääteisessä toiminnassa, kuten tieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätietoja

Voitte lähettää kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.

Kokoamme vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin myös Kykyviisari.fi-palvelun Usein kysytyt kysymykset -osioon: https://sivusto.kykyviisari.fi/ukk/

*26.10.2022 päivitetty tieto Kykyviisarin julkaisemisesta Työmarkkinatori-palvelussa.

Lue kaikki