Työkalut

Kykyviisari-sivustolle kerätään työkaluja, jotka syventävät Kykyviisari-toimintamallien tuottamaa tietoa ja auttavat asiakkaan tilanteen arvioinnissa. Työkalut tarjoavat myös valmiita ratkaisuja Kykyviisarin tulosten osoittamiin haasteisiin. Kykyviisari-toimintamallien tueksi kehitetään myös uusia työkaluja. Esimerkiksi syksyllä 2018 on saatavilla työkalu, joka tukee tavoitteen asettamista Kykyviisarin tulosten pohjalta.

Takuusäätiön kehittämä Penno-palvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen budjetoinnin tueksi. Se on yksinkertainen sovellus, joka helpottaa tulojen ja menojen seuraamista. Pennoa voi suositella henkilöille, jotka kaipaavat tukea rahankäytön hallintaan. Pennolla on myös neuvonta-chat, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Takuusäätiön Rahahuolet puheeksi – Opas ryhmänohjaajalle on hyvä työkalu esimerkiksi vertaisryhmille sekä sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajille. Opas liittyy Kykyviisarin Arki- osion kysymyksenasetteluihin.

Tälle sivulle kerätään muita Kykyviisari-toimintamalleja tukevia työkaluja. Seuraa sivujamme!