Kykyviisari®-toimintamalli asiakastyössä ryhmätasolla

Toimintaan osallistuvista asiakkaista kertyy ryhmätason tietoa, kun Kykyviisarin yksilötason toimintamallia hyödynnetään systemaattisesti (katso kuva 1). Kuva 2 esittää Kykyviisarin ryhmätason toimintasykliä ja sitä, kuinka saatua tietoa voi hyödyntää.

Kuva 2: Kykyviisari toimintasykli ryhmätasolla

1. Asiakkaiden tilannearviot Kykyviisarin avulla. Kun kaikki toimintaan osallistuvat asiakkaat täyttävät toiminnan alkaessa Kykyviisarin, saadaan ryhmätason tietoa asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä.

2. Asiakkaiden tilannearviot kokonaisuutena: asiakasprofiili. Yhdistämällä yksittäisten asiakkaiden tiedot saadaan asiakasprofiili, joka kertoo esimerkiksi asiakkaiden kokemasta työ- ja toimintakyvystä, yleisestä hyvinvoinnista, työttömyyden kestosta, työllistymisen esteistä ja muutostarpeista.

3. Palveluiden ja toiminnan suunnittelu arviointitiedon perusteella. Asiakasprofiili mahdollistaa toimintaan osallistuvien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn osa-alueiden tarkastelun ryhmätasolla ja auttaa suuntaamaan tarjottavia palveluita. Asiakasprofiili auttaa myös mahdollisten ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettamisessa.

4. Väliarviointi ja suunnitelmien tarkistaminen. Mikäli asiakkaat osallistuvat pitkäkestoiseen palveluun (6-12kk), kannattaa asiakasprosessissa varata mahdollisuus väliarviointien tekemiseen. Väliarviointi mahdollistaa työ- ja toimintakyvyssä ryhmätasolla tapahtuneen muutoksen arvioinnin, ja toimintojen ja tarjottavien palveluiden päivittämisen ja uudelleen suuntaamisen.

5. Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuranta. Jos kaikki toimintaan osallistuvat asiakkaat tekevät palvelun päättyessä Kykyviisarin loppuarvioinnin, voidaan sen tuloksia mitata alkutilanteen arviointiin, ja saada ryhmätason tietoa asiakkaiden työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista. Näin voidaan seurata työn tai palvelun vaikutuksia, ja sitä tehdäänkö asioita oikein.

Muistilista
Kykyviisari toimintamallin hyödyntämisestä ryhmätasolla:

  • Asiakasprofiilin tekemiseen
  • Palveluiden ja toimintojen suunnitteluun
  • Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuraamiseen ryhmätasolla
  • Työn ja palveluiden vaikutusten seuraamiseen ryhmätasolla