Työkalut

Kykyviisari®-sivustolle kerätään Kykyviisarin osa-alueisiin liittyviä työkaluja ja linkkejä sivustoille, jotka syventävät Kykyviisari-toimintamallien tuottamaa tietoa ja auttavat asiakkaan tilanteen arvioinnissa. Työkalut tarjoavat myös valmiita ratkaisuja Kykyviisarin tulosten osoittamiin haasteisiin.

Hyvinvointi (mm. yleinen toimintakyky, koettu työkyky)

TOIMIA-tietokanta on ilmainen ja avoin työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille.
UKK-instituutti on terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka edistää fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaturvallisuutta.
Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.
Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista.

Osallisuus (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen

Innokylän innovaatiokatsaus tarjoaa käytännönläheisiä keinoja asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistämiseen.

Mieli (psyykkinen toimintakyky)

Mielenterveystalosta löytyy mm. tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä yhdistys.

Arki (arjesta selviytyminen)

Takuusäätiön Penno-palvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen budjetoinnin tueksi. Se on yksinkertainen sovellus, joka helpottaa tulojen ja menojen seuraamista. Pennoa voi suositella henkilöille, jotka kaipaavat tukea rahankäytön hallintaan.
Rahahuolet puheeksi – Opas ryhmänohjaajalle on hyvä työkalu esimerkiksi vertaisryhmille sekä sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajille.
Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista.
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa pureudutaan nuorten opiskelu- ja arjenhallinnan vaikeuksiin.

Taidot (mm. kognitiivinen toimintakyky, osaaminen)

TE-palvelujen sivuilta löytyy tietoa työttömän osaamisen kehittämisen palveluista

Keho (fyysinen toimintakyky)

UKK-instituutti on terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka edistää fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaturvallisuutta.
Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.
Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista.

Työ ja tulevaisuus (mm. työllisyystilanne, muutostoiveet)

AVO on ammatin valinnassa auttava itsearviointitehtävien kokonaisuus.
Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista.

Tälle sivulle kerätään muita Kykyviisari-toimintamalleja tukevia työkaluja. Seuraa sivujamme!


Kykyviisari toimintamallin taso
Käyttötarkoitus
TilannearvioPalvelutarveMuutoksen seuranta
YksilötasoSelvitetään yksilön tilanne, puheeksiottamisen väline,yksilöohjauksen työvälineAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintaa ja sen sisältöäSeurataan yksilön työ- ja toimintakyvyn muutoksia, arvioidaan palveluiden vaikutuksia, oman työn vaikutusten seuranta
RyhmätasoSelvitetään asiakasryhmän tilanne, profiloidaan asiakasryhmiä, ryhmäohjauksen työvälineAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintoja/palveluita ja niiden sisältöjä ryhmätasollaSeurataan työ- ja toimintakyvyn muutoksia ja toimintojen/palveluiden vaikutuksia, oman työn vaikutusten seuranta
Päätöksenteon tasoSelvitetään organisaation asiakkaiden tilanneAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintoja/palveluita ja niiden sisältöjä organisaatiotasollaSeurataan työ- ja toimintakyvyn muutoksia ja toimintojen/palveluiden vaikutuksia