Työkalut

Kykyviisari-sivustolle kerätään työkaluja, jotka syventävät Kykyviisari-toimintamallien tuottamaa tietoa ja auttavat asiakkaan tilanteen arvioinnissa. Työkalut tarjoavat myös valmiita ratkaisuja Kykyviisarin tulosten osoittamiin haasteisiin. Kykyviisari-toimintamallien tueksi kehitetään myös uusia työkaluja. Esimerkiksi syksyllä 2018 on saatavilla työkalu, joka tukee tavoitteen asettamista Kykyviisarin tulosten pohjalta.

Takuusäätiön kehittämä Penno-palvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen budjetoinnin tueksi. Se on yksinkertainen sovellus, joka helpottaa tulojen ja menojen seuraamista. Pennoa voi suositella henkilöille, jotka kaipaavat tukea rahankäytön hallintaan. Pennolla on myös neuvonta-chat, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Takuusäätiön Rahahuolet puheeksi – Opas ryhmänohjaajalle on hyvä työkalu esimerkiksi vertaisryhmille sekä sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajille. Opas liittyy Kykyviisarin Arki- osion kysymyksenasetteluihin.

Tälle sivulle kerätään muita Kykyviisari-toimintamalleja tukevia työkaluja. Seuraa sivujamme!

Kykyviisari toimintamallin taso
Käyttötarkoitus
TilannearvioPalvelutarveMuutoksen seuranta
YksilötasoSelvitetään yksilön tilanne, puheeksiottamisen väline,yksilöohjauksen työvälineAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintaa ja sen sisältöäSeurataan yksilön työ- ja toimintakyvyn muutoksia, arvioidaan palveluiden vaikutuksia, oman työn vaikutusten seuranta
RyhmätasoSelvitetään asiakasryhmän tilanne, profiloidaan asiakasryhmiä, ryhmäohjauksen työvälineAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintoja/palveluita ja niiden sisältöjä ryhmätasollaSeurataan työ- ja toimintakyvyn muutoksia ja toimintojen/palveluiden vaikutuksia, oman työn vaikutusten seuranta
Päätöksenteon tasoSelvitetään organisaation asiakkaiden tilanneAsetetaan tavoitteita, suunnataan toimintoja/palveluita ja niiden sisältöjä organisaatiotasollaSeurataan työ- ja toimintakyvyn muutoksia ja toimintojen/palveluiden vaikutuksia