Toimintamallit ja työkalut

Kykyviisari® tuottaa toimintakykytietoa, jota kertyy yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Yksilötason tiedon avulla voidaan tehdä asiakkaan toimintakyvyn tilannekartoitus, asettaa henkilökohtaisia muutostavoitteita ja sopia toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilötasolla kertyvä tieto osoittaa lisäksi työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen. Kykyviisarin avulla päästään tarkastelemaan myös ryhmätason asiakasprofiileja yhdistämällä yksilötasolla kertynyttä tietoa. Tieto auttaa suuntaamaan palveluita ja toimintaa. Se on hyödyllistä myös toiminnan vaikutuksia arvioitaessa. Ryhmätason toimintakykytietoa yhdistämällä kertyy tietoa myös organisaatiotasolla. Organisaatiotasolla kertyvä tieto on arvokasta päätöksenteon tukena.

Tutustu myös työkaluihin, jotka tukevat Kykyviisarin toimintamallien toteuttamista.