Tutkimus

Työterveyslaitos tekee Kykyviisariin liittyvää tutkimusta kolmella osa-alueella:

1. Kykyviisarin luotettavuus työ- ja toimintakyvyn arvioinnin välineenä

Kykyviisari koostuu suurelta osin jo yleisessä käytössä olevista ja luotettavaksi todetuista kysymyksistä. Kykyviisari on luonteeltaan laaja kartoitus elämän eri osa-alueista eikä sille ole olemassa yhtä suoraa vastinetta. Tämän vuoksi Kykyviisarin luotettavuuden eli validiteetin osoittaminen rakentuu vertaamalla Kykyviisarin tuloksia usean eri tietolähteen (kysely, asiantuntija-arvio, rekisteritieto) antamaan tietoon. Teemme tutkimusta Kykyviisarin mittauksen johdonmukaisuudesta ja yhteyksistä muihin mittareihin sekä erilaisiin konkreettisiin tapahtumiin (palveluiden käyttö, opiskelun aloittaminen ja suorittaminen, työllistyminen, työkyvyttömyys) Kykyviisarin tulosten tulkinnan tueksi.

2. Kykyviisarin toimivuus eri käyttötarkoituksissa ja osana eri palveluita

Tutkimme Kykyviisarin toimivuutta eri palvelujärjestelmissä, kuten sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Keräämme kokemuksia eri toimijoilta Kykyviisarin käyttöä edistävistä sekä estävistä tekijöistä, menetelmän soveltuvuudesta heidän toimintaansa ja mallinnamme Kykyviisarin käyttöä osana asiakkaan palveluprosessia. Selvitämme myös sitä, miten Kykyviisari tukee asiakkaan prosessia hänen siirtyessään palvelusta toiseen.

3. Kykyviisarin tuottama tieto työ- ja toimintakyvystä Suomessa

Raportoimme säännöllisesti tietoja Kykyviisarin eri kysymyksistä ja teemme tarkempia analyysejä esimerkiksi eri taustatekijöistä sitä mukaa kun Kykyviisarin käyttö leviää.

Kykyviisaria voi käyttää vapaasti tutkimuksessa. Kykyviisarin voi myös ottaa vapaasti käyttöön. Jos olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä, ota yhteys erikoistutkija Matti Joensuuhun (matti.joensuu@ttl.fi), joka vastaa Kykyviisari-tutkimuskokonaisuudesta.

Julkaisut

Intrarater reliability of the Abilitator—a self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position: a test–retest study

Miia Wikström, Anne Kouvonen ja Matti Joensuu. BMJ Open (2021).

“Ei mennyt turha työ hukkaan” – tutkimus työmenetelmän juurtumisesta palvelujärjestelmän asiakastyöhön

Kirsi Unkila ja Minna Savinainen. Julkaistu 26.1.2021. Hallinnon Tutkimus (2020).

The concurrent validity of the Abilitator: a self-assessment questionnaire on functioning and work ability

Minna Savinainen, Olli Jauhiainen, Hannu Heikkilä & Matti Joensuu. Journal of Public Health (2020)

Development and content validity of the Abilitator: A self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position

Miia Wikströmin, Heidi Anttilan, Minna Savinaisen, Anne Kouvosen ja Matti Joensuun Kykyviisarin sisältövaliditeettia käsittelevä artikkeli BMC Public Health -julkaisussa. Julkaistu 14.3.2020.

The association between changes in functional capacity and work ability among unemployed individuals

Minna Savinaisen, Jorma Seitsamon ja Matti Joensuun Kykyviisarin tuloksiin perustuva artikkeli The International Archives of Occupational and Environmental Health -lehdessä. Tutkimus tarkasteli toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten yhteyttä koettuun työkyvyn muutokseen ESR TL5-hankkeisiin osallistuneilla työttömillä. Julkaistu 14.12.2019.

Factors associated with health and work ability among long-term unemployed individuals

Marja Hultin ja Kirsi Lappalaisen Kykyviisari-dataan perustuva artikkeli The International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing -julkaisussa,  julkaistu 4.6.2018