Tulokset

TL5-hankkeet – seurantaraportti

Tulokset on laskettu 31.8.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
1937
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 1928 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 1929 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 1937 vastaajaa

1. vastauskerta
6.6/10

2. vastauskerta
7.0/10

B4. Koettu työkyky, 1937 vastaajaa

1. vastauskerta
5.8/10

2. vastauskerta
6.3/10

B5. Suhde työelämään, 1905 vastaajaa

1. vastauskerta
4.1/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 1673 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
70%

Osallisuus, 1840 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
68%

Mieli, 1839 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Arki, 1822 vastaajaa

1. vastauskerta
77%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 1785 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Keho, 1808 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
70%