Tulokset

TL5-hankkeet – seurantaraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
1747
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 1740 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 1741 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 1747 vastaajaa

1. vastauskerta
6.6/10

2. vastauskerta
6.9/10

B4. Koettu työkyky, 1747 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 1726 vastaajaa

1. vastauskerta
4.1/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 1545 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
70%

Osallisuus, 1660 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
68%

Mieli, 1659 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Arki, 1676 vastaajaa

1. vastauskerta
77%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 1649 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Keho, 1633 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
70%