Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Raportti luotu 13.12.2018

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4957
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4894 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 4900 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 4901 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 4894 vastaajaa

6.2/10

B5. Suhde työelämään, 1628 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 1544 vastaajaa

75%

Osallisuus, 2443 vastaajaa

73%

Mieli, 2443 vastaajaa

70%

Arki, 1610 vastaajaa

82%

Taidot, 2432 vastaajaa

75%

Keho, 2406 vastaajaa

76%