Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.8.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
5475
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 5462 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 5457 vastaajaa

3.3/5

Koettu toimintakyky, 5475 vastaaja

6.6/10

B4. Koettu työkyky, 5475 vastaajaa

5.9/10

B5. Suhde työelämään, 5427 vastaajaa

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4936 vastaajaa

68%

Osallisuus, 5271 vastaajaa

65%

Mieli, 5269 vastaajaa

61%

Arki, 5237 vastaajaa

76%

Taidot, 5174 vastaajaa

67%

Keho, 5189 vastaajaa

69%