Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Raportti luotu 5.7.2020

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
7326
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 7105 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 7110 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 7222 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 7230 vastaajaa

6.2/10

B5. Suhde työelämään, 3573 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3257 vastaajaa

68%

Osallisuus, 4271 vastaajaa

66%

Mieli, 4270 vastaajaa

62%

Arki, 3475 vastaajaa

76%

Taidot, 4227 vastaajaa

68%

Keho, 4210 vastaajaa

70%