Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
5403
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 5392 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 5387 vastaajaa

3.3/5

Koettu toimintakyky, 5403 vastaaja

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 5403 vastaajaa

5.9/10

B5. Suhde työelämään, 5349 vastaajaa

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4840 vastaajaa

68%

Osallisuus, 5198 vastaajaa

66%

Mieli, 5200 vastaajaa

62%

Arki, 5142 vastaajaa

76%

Taidot, 5072 vastaajaa

67%

Keho, 5111 vastaajaa

69%