Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Raportti luotu 3.10.2019

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
6286
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 6067 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 6074 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 6183 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 6191 vastaajaa

6.2/10

B5. Suhde työelämään, 2567 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 2373 vastaajaa

75%

Osallisuus, 3338 vastaajaa

73%

Mieli, 3344 vastaajaa

70%

Arki, 2505 vastaajaa

82%

Taidot, 3309 vastaajaa

74%

Keho, 3276 vastaajaa

76%