Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Raportti luotu 18.10.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4951
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4944 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 4941 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 4951 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 4951 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 4901 vastaajaa

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4417 vastaajaa

68%

Osallisuus, 4751vastaajaa

66%

Mieli, 4758 vastaajaa

62%

Arki, 4703 vastaajaa

76%

Taidot, 4631 vastaajaa

67%

Keho, 4673 vastaajaa

69%