Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Raportti luotu 3.3.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4430
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4425 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 4423 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 4430 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 4430 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 4392 vastaajaa

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3969 vastaajaa

68%

Osallisuus, 4283 vastaajaa

66%

Mieli, 4243 vastaajaa

62%

Arki, 4224 vastaajaa

76%

Taidot, 4161 vastaajaa

68%

Keho, 4193 vastaajaa

69%