Tulokset

TL5-hankkeet – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
5719
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 5706 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 5696 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 5719 vastaaja

6.6/10

B4. Koettu työkyky, 5719 vastaajaa

5.9/10

B5. Suhde työelämään, 5666 vastaajaa

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 5160 vastaajaa

68%

Osallisuus, 5510 vastaajaa

65%

Mieli, 5505 vastaajaa

61%

Arki, 5467 vastaajaa

76%

Taidot, 5411 vastaajaa

67%

Keho, 5426 vastaajaa

69%