Seurantaraportti – Kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia)

Tulokset on laskettu 22.9.2022 otetusta aineistosta.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
329
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 325 vastaajaa

1. vastauskerta
3.5/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 317 vastaajaa

1. vastauskerta
3.3/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 329 vastaajaa

1. vastauskerta
7/10

2. vastauskerta
7.2/10

B4. Koettu työkyky, 329 vastaajaa

1. vastauskerta
6/10

2. vastauskerta
6.3/10

B5. Suhde työelämään, 324 vastaajaa

1. vastauskerta
4.2/10

2. vastauskerta
4.4/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 298 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
70/100

Osallisuus, 326 vastaajaa

1. vastauskerta
65/100

2. vastauskerta
66/100

Mieli, 322 vastaajaa

1. vastauskerta
63/100

2. vastauskerta
65/100

Arki, 317 vastaajaa

1. vastauskerta
80/100

2. vastauskerta
81/100

Taidot, 318 vastaajaa

1. vastauskerta
68/100

2. vastauskerta
70/100

Keho, 309 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
69/100