Seurantaraportti – Kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia)

Raportti luotu 25.10.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
32
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
3.5/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 28 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 32 vastaajaa

1. vastauskerta
7.0/10

2. vastauskerta
7.5/10

B4. Koettu työkyky, 32 vastaajaa

1. vastauskerta
5.8/10

2. vastauskerta
6.7/10

B5. Suhde työelämään, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
4.0/10

2. vastauskerta
4.3/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 28 vastaajaa

1. vastauskerta
66/100

2. vastauskerta
72/100

Osallisuus, 32 vastaajaa

1. vastauskerta
63/100

2. vastauskerta
71/100

Mieli, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
60/100

2. vastauskerta
65/100

Arki, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
78/100

2. vastauskerta
82/100

Taidot, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
65/100

2. vastauskerta
71/100

Keho, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
71/100