Seurantaraportti – Kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia)

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
425
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 421 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 412 vastaajaa

1. vastauskerta
3.3/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 425 vastaajaa

1. vastauskerta
6.9/10

2. vastauskerta
7.1/10

B4. Koettu työkyky, 425 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.1/10

B5. Suhde työelämään, 419 vastaajaa

1. vastauskerta
4.2/10

2. vastauskerta
4.2/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 387 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
69%

Osallisuus, 420 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
66%

Mieli, 414 vastaajaa

1. vastauskerta
63%

2. vastauskerta
64%

Arki, 409 vastaajaa

1. vastauskerta
79%

2. vastauskerta
80%

Taidot, 412 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%

Keho, 400 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
68%