Seurantaraportti – Kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia)

Tulokset on laskettu 31.12.2021 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
113
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 112 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys,109 vastaajaa

1. vastauskerta
3.3/5

2. vastauskerta
3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 113 vastaajaa

1. vastauskerta
7.1/10

2. vastauskerta
7.5/10

B4. Koettu työkyky, 113 vastaajaa

1. vastauskerta
6.1/10

2. vastauskerta
6.9/10

B5. Suhde työelämään, 110 vastaajaa

1. vastauskerta
4.2/10

2. vastauskerta
4.7/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 103 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
73/100

Osallisuus, 113 vastaajaa

1. vastauskerta
64/100

2. vastauskerta
69/100

Mieli, 111 vastaajaa

1. vastauskerta
62/100

2. vastauskerta
65/100

Arki, 110 vastaajaa

1. vastauskerta
80/100

2. vastauskerta
84/100

Taidot, 110 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
70/100

Keho, 108 vastaajaa

1. vastauskerta
71/100

2. vastauskerta
74/100