Tulokset

Kuntakokeilut: Helsinki – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
29
hlöä
Keski-ikä
47
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 29 vastaajaa

2.5/5

B2. Koettu terveys, 29 vastaajaa

2.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 29 vastaajaa

4.6/10

B4. Koettu työkyky, 29 vastaajaa

3.5/10

B5. Suhde työelämään, 29 vastaajaa

3.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 27 vastaajaa

51%

Osallisuus, 29 vastaajaa

48%

Mieli, 28vastaajaa

45%

Arki, 27 vastaajaa

60%

Taidot, 28 vastaajaa

52%

Keho, 28 vastaajaa

50%