Tulokset

Kuntakokeilut: Helsinki – alkutilanneraportti

Tulokset laskettu 22.9.2022 päivitetystä aineistosta.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
17
hlöä
Keski-ikä
47
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 17 vastaajaa

2.4/5

B2. Koettu terveys, 17 vastaajaa

2.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 17 vastaajaa

3.9/10

B4. Koettu työkyky, 17 vastaajaa

3.2/10

B5. Suhde työelämään, 17 vastaajaa

2.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 15 vastaajaa

48%

Osallisuus, 17 vastaajaa

47%

Mieli, 16 vastaajaa

43%

Arki, 15 vastaajaa

53%

Taidot, 16 vastaajaa

48%

Keho, 16 vastaajaa

49%