Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Raportti luotu 3.3.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4730
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4721 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 4689 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 4730 vastaajaa

1. vastauskerta
6.7/10

2. vastauskerta
6.9/10

B4. Koettu työkyky, 4730 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 4700 vastaajaa

1. vastauskerta
4.4/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4307 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
70%

Osallisuus, 4548 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
68%

Mieli, 4542 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Arki, 4572 vastaajaa

1. vastauskerta
77%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 4554 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Keho, 4511 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%