Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Raportti luotu 10.5.2019

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
2890
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 2754 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 2762 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 2807 vastaajaa

1. vastauskerta
6.8/10

2. vastauskerta
7.0/10

B4. Koettu työkyky, 2834 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 1454 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

1. vastauskerta
4.2/10

2. vastauskerta
4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 1354 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
75%

Osallisuus, 1734 vastaajaa

1. vastauskerta
72%

2. vastauskerta
74%

Mieli, 1730 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
71%

Arki, 1429 vastaajaa

1. vastauskerta
82%

2. vastauskerta
83%

Taidot, 1723 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
75%

Keho, 1706 vastaajaa

1. vastauskerta
73%

2. vastauskerta
74%