Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Tulokset on laskettu 31.8.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
9092
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 9061 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 8982 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 9092 vastaajaa

1. vastauskerta
6.6/10

2. vastauskerta
6.9/10

B4. Koettu työkyky, 9092 vastaajaa

1. vastauskerta
5.8/10

2. vastauskerta
6.1/10

B5. Suhde työelämään, 9001 vastaajaa

1. vastauskerta
4.3/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 8218 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Osallisuus, 8810 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
67%

Mieli, 8746 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Arki, 8732 vastaajaa

1. vastauskerta
77%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 8706 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Keho, 8665 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%