Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Raportti luotu 3.10.2019

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
3589
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 3448 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 3456 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 3501 vastaajaa

1. vastauskerta
6.7/10

2. vastauskerta
7.0/10

B4. Koettu työkyky, 3529 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 2102 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

1. vastauskerta
4.2/10

2. vastauskerta
4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 1932 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
75%

Osallisuus, 2391 vastaajaa

1. vastauskerta
72%

2. vastauskerta
74%

Mieli, 2382 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
71%

Arki, 2046 vastaajaa

1. vastauskerta
82%

2. vastauskerta
83%

Taidot, 2364 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
75%

Keho, 2336 vastaajaa

1. vastauskerta
73%

2. vastauskerta
74%