Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Raportti luotu 5.7.2020

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
5331
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 5174 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 5134 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 5242 vastaajaa

1. vastauskerta
6.8/10

2. vastauskerta
7.0/10

B4. Koettu työkyky, 5270 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 3809 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

1. vastauskerta
4.3/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3376 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%

Osallisuus, 4036 vastaajaa

1. vastauskerta
66%

2. vastauskerta
67%

Mieli, 3975 vastaajaa

1. vastauskerta
62%

2. vastauskerta
64%

Arki, 3634 vastaajaa

1. vastauskerta
78%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 3976 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%

Keho, 3921 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
68%