Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Raportti luotu 13.12.2018

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
2037
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 1983 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 1990 vastaajaa

1. vastauskerta
3.3/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 1991 vastaajaa

1. vastauskerta
6.8/10

2. vastauskerta
7.1/10

B4. Koettu työkyky, 1989 vastaajaa

1. vastauskerta
6.0/10

2. vastauskerta
6.4/10

B5. Suhde työelämään, 841 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

1. vastauskerta
4.1/10

2. vastauskerta
4.7/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 779 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
76%

Osallisuus, 1127 vastaajaa

1. vastauskerta
73%

2. vastauskerta
75%

Mieli, 1123 vastaajaa

1. vastauskerta
70%

2. vastauskerta
72%

Arki, 823 vastaajaa

1. vastauskerta
82%

2. vastauskerta
84%

Taidot, 1118 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
75%

Keho, 1101 vastaajaa

1. vastauskerta
74%

2. vastauskerta
74%