Tulokset

Koko aineisto – seurantaraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2021 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
6817
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 6801 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 6725 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 6817 vastaajaa

1. vastauskerta
6.7/10

2. vastauskerta
6.9/10

B4. Koettu työkyky, 6817 vastaajaa

1. vastauskerta
5.9/10

2. vastauskerta
6.2/10

B5. Suhde työelämään, 6765 vastaajaa

1. vastauskerta
4.3/10

2. vastauskerta
4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 6193 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%

Osallisuus, 6604 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
67%

Mieli, 6550 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Arki, 6581 vastaajaa

1. vastauskerta
77%

2. vastauskerta
79%

Taidot, 6564 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Keho, 6489 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
69%