Seurantaraportti – Ylivieskan seutu

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
18
hlöä
Keski-ikä
30
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/5

2. vastauskerta
3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
7.3/10

2. vastauskerta
7.3/10

B4. Koettu työkyky, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
6.3/10

2. vastauskerta
6.7/10

B5. Suhde työelämään, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
4.3/10

2. vastauskerta
4.0/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 18 vastaajaa

1. vastauskerta
72/100

2. vastauskerta
71/100

Osallisuus, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
63/100

Mieli, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
65/100

2. vastauskerta
64/100

Arki, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
82/100

2. vastauskerta
83/100

Taidot, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
70/100

Keho, 18 vastaajaa

1. vastauskerta
79/100

2. vastauskerta
76/100