Seurantaraportti: Verrokki, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomen TE-toimisto)

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
178
hlöä
Keski-ikä
43
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 177 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 177 vastaajaa

1. vastauskerta
3.6/5

2. vastauskerta
3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 178 vastaajaa

1. vastauskerta
7.6/10

2. vastauskerta
7.5/10

B4. Koettu työkyky, 178 vastaajaa

1. vastauskerta
6.9/10

2. vastauskerta
6.8/10

B5. Suhde työelämään, 177 vastaajaa

1. vastauskerta
4.6/10

2. vastauskerta
4.9/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 167 vastaajaa

1. vastauskerta
75%

2. vastauskerta
75%

Osallisuus, 174 vastaajaa

1. vastauskerta
72%

2. vastauskerta
73%

Mieli, 174 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
69%

Arki, 175 vastaajaa

1. vastauskerta
85%

2. vastauskerta
84%

Taidot, 173 vastaajaa

1. vastauskerta
75%

2. vastauskerta
75%

Keho, 174 vastaajaa

1. vastauskerta
73%

2. vastauskerta
73%