Seurantaraportti – Vantaa ja Kerava

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
31
hlöä
Keski-ikä
25
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.8/5

B2. Koettu terveys, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
6.5/10

2. vastauskerta
7.4/10

B4. Koettu työkyky, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
5.5/10

2. vastauskerta
6.9/10

B5. Suhde työelämään, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
4.4/10

2. vastauskerta
5.4/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 30 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
73/100

Osallisuus, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
63/100

2. vastauskerta
71/100

Mieli, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
60/100

2. vastauskerta
64/100

Arki, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
75/100

2. vastauskerta
82/100

Taidot, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
74/100

Keho, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
70/100

2. vastauskerta
75/100