Seurantaraportti – Vantaa ja Kerava

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
27
hlöä
Keski-ikä
25
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
3.5/5

2. vastauskerta
3.8/5

B2. Koettu terveys, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
3.3/5

2. vastauskerta
3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
6.6/10

2. vastauskerta
7.5/10

B4. Koettu työkyky, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
5.6/10

2. vastauskerta
6.7/10

B5. Suhde työelämään, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
4.3/10

2. vastauskerta
5.2/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 26 vastaajaa

1. vastauskerta
70/100

2. vastauskerta
74/100

Osallisuus, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
66/100

2. vastauskerta
73/100

Mieli, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
62/100

2. vastauskerta
65/100

Arki, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
77/100

2. vastauskerta
83/100

Taidot, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
73/100

Keho, 26 vastaajaa

1. vastauskerta
72/100

2. vastauskerta
77/100