Seurantaraportti – Porin seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
31
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
3.0/5

2. vastauskerta
3.2/5

B2. Koettu terveys, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
6.9/10

2. vastauskerta
7.2/10

B4. Koettu työkyky, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
6.2/10

2. vastauskerta
6.7/10

B5. Suhde työelämään, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
4.0/10

2. vastauskerta
4.5/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
69%

Osallisuus, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
61%

2. vastauskerta
64%

Mieli, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
62%

2. vastauskerta
62%

Arki, 30 vastaajaa

1. vastauskerta
78%

2. vastauskerta
81%

Taidot, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
64%

2. vastauskerta
68%

Keho, 31 vastaajaa

1. vastauskerta
70%

2. vastauskerta
70%