Seurantaraportti – Porin seutu

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
29
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 28 vastaajaa

1. vastauskerta
3.0/5

2. vastauskerta
3.2/5

B2. Koettu terveys, 28 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
7.0/10

2. vastauskerta
7.0/10

B4. Koettu työkyky, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
6.1/10

2. vastauskerta
6.4/10

B5. Suhde työelämään, 27 vastaajaa

1. vastauskerta
4.0/10

2. vastauskerta
4.3/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 28 vastaajaa

1. vastauskerta
68/100

2. vastauskerta
69/100

Osallisuus, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
62/100

2. vastauskerta
64/100

Mieli, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
63/100

2. vastauskerta
62/100

Arki, 28 vastaajaa

1. vastauskerta
79/100

2. vastauskerta
80/100

Taidot, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
66/100

2. vastauskerta
69/100

Keho, 29 vastaajaa

1. vastauskerta
70/100

2. vastauskerta
69/100