Seurantaraportti – Pirkanmaan seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
17
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
2.9/5

2. vastauskerta
3.2/5

B2. Koettu terveys, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
2.7/5

2. vastauskerta
3.0/5

B3. Koettu toimintakyky, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
5.7/10

2. vastauskerta
5.8/10

B4. Koettu työkyky, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
4.8/10

2. vastauskerta
4.4/10

B5. Suhde työelämään, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
2.9/10

2. vastauskerta
3.2/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 17 vastaajaa

1. vastauskerta
55%

2. vastauskerta
59%

Osallisuus, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
52%

2. vastauskerta
58%

Mieli, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
50%

2. vastauskerta
56%

Arki, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
73%

Taidot, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
55%

2. vastauskerta
57%

Keho, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
51%

2. vastauskerta
53%