Seurantaraportti – Pirkanmaan seutu

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
12
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
2.9/5

2. vastauskerta
3.1/5

B2. Koettu terveys, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
2.8/5

2. vastauskerta
3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
5.3/10

2. vastauskerta
5.4/10

B4. Koettu työkyky, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
5.0/10

2. vastauskerta
4.4/10

B5. Suhde työelämään, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/10

2. vastauskerta
3.8/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 12 vastaajaa

1. vastauskerta
54/100

2. vastauskerta
60/100

Osallisuus, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
55/100

2. vastauskerta
61/100

Mieli, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
50/100

2. vastauskerta
56/100

Arki, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
65/100

2. vastauskerta
73/100

Taidot, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
56/100

2. vastauskerta
60/100

Keho, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
47/100

2. vastauskerta
48/100