Seurantaraportti – Pirkanmaan seutu

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
15
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
2.9/5

2. vastauskerta
3.1/5

B2. Koettu terveys, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
2.8/5

2. vastauskerta
3.1/5

B3. Koettu toimintakyky, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
5.7/10

2. vastauskerta
5.8/10

B4. Koettu työkyky, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
4.9/10

2. vastauskerta
4.5/10

B5. Suhde työelämään, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
3.1/10

2. vastauskerta
3.8/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 14 vastaajaa

1. vastauskerta
54/100

2. vastauskerta
59/100

Osallisuus, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
50/100

2. vastauskerta
58/100

Mieli, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
49/100

2. vastauskerta
55/100

Arki, 14 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
74/100

Taidot, 14 vastaajaa

1. vastauskerta
55/100

2. vastauskerta
58/100

Keho, 15 vastaajaa

1. vastauskerta
51/100

2. vastauskerta
53/100