Seurantaraportti – Oulun seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
17
hlöä
Keski-ikä
31
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.4/5

B2. Koettu terveys, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
3.2/5

2. vastauskerta
3.1/5

B3. Koettu toimintakyky, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
6.8/10

2. vastauskerta
7.2/10

B4. Koettu työkyky, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
5.8/10

2. vastauskerta
6.4/10

B5. Suhde työelämään, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
3.9/10

2. vastauskerta
4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 16 vastaajaa

1. vastauskerta
64%

2. vastauskerta
67%

Osallisuus, 17 vastaajaa

1. vastauskerta
64%

2. vastauskerta
67%

Mieli, 16 vastaajaa

1. vastauskerta
57%

2. vastauskerta
56%

Arki, 16 vastaajaa

1. vastauskerta
71%

2. vastauskerta
80%

Taidot, 16 vastaajaa

1. vastauskerta
59%

2. vastauskerta
65%

Keho, 16 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
71%