Seurantaraportti – Lahden seutu

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
56
hlöä
Keski-ikä
46
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 56 vastaajaa

1. vastauskerta
3.5/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 56 vastaajaa

1. vastauskerta
3.5/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 56 vastaajaa

1. vastauskerta
7.1/10

2. vastauskerta
7.4/10

B4. Koettu työkyky, 56 vastaajaa

1. vastauskerta
6.0/10

2. vastauskerta
6.4/10

B5. Suhde työelämään, 55 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/10

2. vastauskerta
4.2/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 49 vastaajaa

1. vastauskerta
73/100

2. vastauskerta
73/100

Osallisuus, 55 vastaajaa

1. vastauskerta
68/100

2. vastauskerta
69/100

Mieli, 55 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
68/100

Arki, 56 vastaajaa

1. vastauskerta
82/100

2. vastauskerta
82/100

Taidot, 55 vastaajaa

1. vastauskerta
69/100

2. vastauskerta
70/100

Keho, 50 vastaajaa

1. vastauskerta
73/100

2. vastauskerta
70/100