Seurantaraportti – Kuopion seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
46
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 46 vastaajaa

1. vastauskerta
3.0/5

2. vastauskerta
3.3/5

B2. Koettu terveys, 44 vastaajaa

1. vastauskerta
2.9/5

2. vastauskerta
2.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 46 vastaajaa

1. vastauskerta
6.4/10

2. vastauskerta
6.4/10

B4. Koettu työkyky, 46 vastaajaa

1. vastauskerta
4.4/10

2. vastauskerta
4.3/10

B5. Suhde työelämään, 46 vastaajaa

1. vastauskerta
3.1/10

2. vastauskerta
3.1/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 42 vastaajaa

1. vastauskerta
63%

2. vastauskerta
64%

Osallisuus, 45 vastaajaa

1. vastauskerta
59%

2. vastauskerta
63%

Mieli, 45 vastaajaa

1. vastauskerta
57%

2. vastauskerta
62%

Arki, 46 vastaajaa

1. vastauskerta
76%

2. vastauskerta
77%

Taidot, 45 vastaajaa

1. vastauskerta
64%

2. vastauskerta
65%

Keho, 45 vastaajaa

1. vastauskerta
57%

2. vastauskerta
57%