Seurantaraportti – Kokkolan seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
13
hlöä
Keski-ikä
29
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
3.9/5

2. vastauskerta
3.9/5

B2. Koettu terveys, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/5

2. vastauskerta
3.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
7.1/10

2. vastauskerta
7.3/10

B4. Koettu työkyky, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
6.3/10

2. vastauskerta
6.4/10

B5. Suhde työelämään, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
4.8/10

2. vastauskerta
4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
72%

2. vastauskerta
71%

Osallisuus, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
69%

2. vastauskerta
70%

Mieli, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
68%

2. vastauskerta
66%

Arki, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
82%

2. vastauskerta
77%

Taidot, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
71%

2. vastauskerta
69%

Keho, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
71%

2. vastauskerta
72%