Seurantaraportti – Kainuun seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
118
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 116 vastaajaa

1. vastauskerta
3.7/5

2. vastauskerta
3.6/5

B2. Koettu terveys, 117 vastaajaa

1. vastauskerta
3.4/5

2. vastauskerta
3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 118 vastaajaa

1. vastauskerta
7.4/10

2. vastauskerta
7.2/10

B4. Koettu työkyky, 118 vastaajaa

1. vastauskerta
6.7/10

2. vastauskerta
6.5/10

B5. Suhde työelämään, 117 vastaajaa

1. vastauskerta
4.9/10

2. vastauskerta
4.7/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 106 vastaajaa

1. vastauskerta
73%

2. vastauskerta
72%

Osallisuus, 116 vastaajaa

1. vastauskerta
71%

2. vastauskerta
67%

Mieli, 116 vastaajaa

1. vastauskerta
67%

2. vastauskerta
66%

Arki, 113 vastaajaa

1. vastauskerta
83%

2. vastauskerta
82%

Taidot, 114 vastaajaa

1. vastauskerta
72%

2. vastauskerta
71%

Keho, 110 vastaajaa

1. vastauskerta
71%

2. vastauskerta
69%