Seurantaraportti – Joensuun seutu

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
13
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
3.8/5

2. vastauskerta
3.7/5

B2. Koettu terveys, 7 vastaajaa

1. vastauskerta
3.1/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
7.7/10

2. vastauskerta
8.4/10

B4. Koettu työkyky, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
6.9/10

2. vastauskerta
7.6/10

B5. Suhde työelämään, 13 vastaajaa

1. vastauskerta
4.7/10

2. vastauskerta
4.2/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 8 vastaajaa

1. vastauskerta
75%

2. vastauskerta
80%

Osallisuus, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
66%

2. vastauskerta
74%

Mieli, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
65%

2. vastauskerta
70%

Arki, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
89%

2. vastauskerta
90%

Taidot, 10 vastaajaa

1. vastauskerta
76%

2. vastauskerta
77%

Keho, 9 vastaajaa

1. vastauskerta
80%

2. vastauskerta
84%