Seurantaraportti – Joensuun seutu

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
12
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
3.8/5

2. vastauskerta
3.5/5

B2. Koettu terveys, 7 vastaajaa

1. vastauskerta
3.1/5

2. vastauskerta
3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
7.8/10

2. vastauskerta
8.2/10

B4. Koettu työkyky, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
7.1/10

2. vastauskerta
7.5/10

B5. Suhde työelämään, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
4.4/10

2. vastauskerta
4.4/10

Kokonaistilanne ja
osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne 9 vastaajaa

1. vastauskerta
77/100

2. vastauskerta
79/100

Osallisuus, 12 vastaajaa

1. vastauskerta
68/100

2. vastauskerta
72/100

Mieli, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
67/100

2. vastauskerta
70/100

Arki, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
89/100

2. vastauskerta
90/100

Taidot, 11 vastaajaa

1. vastauskerta
77/100

2. vastauskerta
77/100

Keho, 10 vastaajaa

1. vastauskerta
81/100

2. vastauskerta
85/100