Tulokset

Kuntakokeilut: Espoo – alkutilanneraportti

Raportti luotu 25.10.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
10
hlöä
Keski-ikä
47
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 10 vastaajaa

2.8/5

B2. Koettu terveys, 10 vastaajaa

3.0/5

B3. Koettu toimintakyky, 10 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 10 vastaajaa

6.6/10

B5. Suhde työelämään, 10 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 10 vastaajaa

68%

Osallisuus, 10 vastaajaa

59%

Mieli, 10 vastaajaa

60%

Arki, 10 vastaajaa

75%

Taidot, 10 vastaajaa

71%

Keho, 10 vastaajaa

73%