Tulokset

Kuntakokeilut: kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia) – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4073
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4058 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 3936 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 4073 vastaajaa

7.1/10

B4. Koettu työkyky, 4073 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 4044 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3825 vastaajaa

71%

Osallisuus, 4004 vastaajaa

68%

Mieli, 3973 vastaajaa

65%

Arki, 3957 vastaajaa

81%

Taidot, 3987 vastaajaa

71%

Keho, 3934 vastaajaa

72%