Tulokset

Kuntakokeilut: kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia) – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu pääasiassa 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista – osasta aineistolähteistä vastauksia on kuitenkin ollut toistaiseksi saatavissa vain 31.12.2021 saakka.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
3679
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 3665 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 3550 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 3679 vastaajaa

7.2/10

B4. Koettu työkyky, 3679 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 3652 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3452 vastaajaa

72%

Osallisuus, 3615 vastaajaa

68%

Mieli, 3590 vastaajaa

65%

Arki, 3575 vastaajaa

81%

Taidot, 3601 vastaajaa

72%

Keho, 3551 vastaajaa

72%