Tulokset

Kuntakokeilut: kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia) – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
4500
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 4485 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 4343 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 4500 vastaajaa

7.1/10

B4. Koettu työkyky, 4500 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 4470 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4231 vastaajaa

71%

Osallisuus, 4426 vastaajaa

68%

Mieli, 4392 vastaajaa

65%

Arki, 4379 vastaajaa

81%

Taidot, 4412 vastaajaa

71%

Keho, 4352 vastaajaa

71%