Tulokset

Kuntakokeilut: kaikki kokeilukunnat (ei verrokkia) – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2021 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
2989
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 2977 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 2870 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 2989 vastaajaa

7.2/10

B4. Koettu työkyky, 2989 vastaajaa

6.6/10

B5. Suhde työelämään, 2965 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 2800 vastaajaa

72%

Osallisuus, 2932 vastaajaa

69%

Mieli, 2915 vastaajaa

66%

Arki, 2898 vastaajaa

82%

Taidot, 2925 vastaajaa

72%

Keho, 2882 vastaajaa

72%