Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 10.5.2019

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
10382
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 10155 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 10163 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 10280 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 10288 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 6502 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty Kykyviisariin tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 6166 vastaajaa

75%

Osallisuus, 7396 vastaajaa

73%

Mieli, 7402 vastaajaa

70%

Arki, 6400 vastaajaa

82%

Taidot, 7376 vastaajaa

74%

Keho, 7327 vastaajaa

75%