Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 5.7.2020

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
20723
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 20469 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 20102 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 20619 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 20627 vastaajaa

6.3/10

B5. Suhde työelämään, 16711 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty Kykyviisariin tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 15468 vastaajaa

70%

Osallisuus, 17424 vastaajaa

67%

Mieli, 17134 vastaajaa

63%

Arki, 16150 vastaajaa

79%

Taidot, 17274 vastaajaa

70%

Keho, 17033 vastaajaa

71%