Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 18.10.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
37091
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 36996 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 35424 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 37091vastaajaa

7.1/10

B4. Koettu työkyky, 37091 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 36837 vastaajaa

4.7/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 33408 vastaajaa

71%

Osallisuus, 36279 vastaajaa

68%

Mieli, 35175 vastaajaa

64%

Arki, 35072 vastaajaa

81%

Taidot, 35880 vastaajaa

71%

Keho, 35049 vastaajaa

72%