Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2021 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
42136
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 42030 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 40431 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 42136 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 42136 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 41852 vastaajaa

4.7/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 38202 vastaajaa

71%

Osallisuus, 41241 vastaajaa

68%

Mieli, 40129 vastaajaa

64%

Arki, 40014 vastaajaa

80%

Taidot, 40820 vastaajaa

71%

Keho, 39973 vastaajaa

72%