Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 13.12.2018

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
7846
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 7773 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 7780 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 7790 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 7783 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 4321 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty Kykyviisariin tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 4104 vastaajaa

74%

Osallisuus, 5276 vastaajaa

73%

Mieli, 5268 vastaajaa

70%

Arki, 4260 vastaajaa

82%

Taidot, 5252 vastaajaa

74%

Keho, 5201 vastaajaa

74%