Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.8.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
49542
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 49423 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 47803 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 49542 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 49542 vastaajaa

6.4/10

B5. Suhde työelämään, 49221 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 45246 vastaajaa

70%

Osallisuus, 48573 vastaajaa

67%

Mieli, 47429 vastaajaa

64%

Arki, 47286 vastaajaa

80%

Taidot, 48133 vastaajaa

70%

Keho, 47230 vastaajaa

71%