Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 3.3.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
24404
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 24356 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 23576 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 24404 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 24404 vastaajaa

6.4/10

B5. Suhde työelämään, 24258 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 22159 vastaajaa

70%

Osallisuus, 23840 vastaajaa

67%

Mieli, 23284 vastaajaa

63%

Arki, 23232 vastaajaa

80%

Taidot, 23615 vastaajaa

70%

Keho, 23170 vastaajaa

71%