Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Raportti luotu 3.10.2019

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
12600
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 12371 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 12379 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 12497 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 12505 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 8682 vastaajaa (kysymys lisätty lokakuussa 2017)

4.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset (lisätty Kykyviisariin tammi-lokakuussa 2017)

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 8213 vastaajaa

75%

Osallisuus, 9556 vastaajaa

73%

Mieli, 9547 vastaajaa

70%

Arki, 8522 vastaajaa

82%

Taidot, 9494 vastaajaa

74%

Keho, 9434 vastaajaa

75%