Tulokset

Koko aineisto – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.8.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
48954
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 48821 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 47150 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 42136 vastaajaa

7.0/10

B4. Koettu työkyky, 48954 vastaajaa

6.4/10

B5. Suhde työelämään, 48631 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 44540 vastaajaa

70%

Osallisuus, 47936 vastaajaa

67%

Mieli, 46741 vastaajaa

64%

Arki, 46594 vastaajaa

80%

Taidot, 47484 vastaajaa

70%

Keho, 46571 vastaajaa

71%