Tulokset

Kuntakokeilut: Ylivieskan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
200
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 200 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 199 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 200 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 200 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 198 vastaajaa

3.9/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 192 vastaajaa

69%

Osallisuus, 199 vastaajaa

63%

Mieli, 198 vastaajaa

61%

Arki, 198 vastaajaa

79%

Taidot, 197 vastaajaa

67%

Keho, 197 vastaajaa

73%