Tulokset

Kuntakokeilut: Ylivieskan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
185
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 185 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 184 vastaajaa

3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 185 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 185 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 183 vastaajaa

3.8/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 177 vastaajaa

68%

Osallisuus, 184 vastaajaa

63%

Mieli, 183 vastaajaa

61%

Arki, 183 vastaajaa

79%

Taidot, 182 vastaajaa

67%

Keho, 182 vastaajaa

72%