Tulokset

Kuntakokeilut: Verrokki Kymenlaakso ja Etelä-Karjala – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
3354
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 3350 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 3346 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 3354 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 3035 vastaajaa

7.0/10

B5. Suhde työelämään, 3342 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3220 vastaajaa

75%

Osallisuus, 3311 vastaajaa

72%

Mieli, 3313 vastaajaa

68%

Arki, 3304 vastaajaa

84%

Taidot, 3311 vastaajaa

74%

Keho, 3297 vastaajaa

75%