Tulokset

Kuntakokeilut: Verrokki Kymenlaakso ja Etelä-Karjala – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
309
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 309 vastaajaa

3.7/5

B2. Koettu terveys, 308 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 309 vastaajaa

7.6/10

B4. Koettu työkyky, 309 vastaajaa

7/10

B5. Suhde työelämään, 308 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 301 vastaajaa

75%

Osallisuus, 308 vastaajaa

72%

Mieli, 307 vastaajaa

69%

Arki, 307 vastaajaa

85%

Taidot, 306 vastaajaa

74%

Keho, 302 vastaajaa

76%