Tulokset

Kuntakokeilut: Verrokki, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
3600
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 3596 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 3592 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 3600 vastaajaa

7.5/10

B4. Koettu työkyky, 3600 vastaajaa

7.0/10

B5. Suhde työelämään, 3587 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 3464 vastaajaa

75%

Osallisuus, 3557 vastaajaa

72%

Mieli, 3558 vastaajaa

68%

Arki, 3549 vastaajaa

84%

Taidot, 3557 vastaajaa

74%

Keho, 3543 vastaajaa

76%