Tulokset

Kuntakokeilut: Verrokki Kymenlaakso ja Etelä-Karjala – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
3035
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 3031 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 3027 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 3035 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 3035 vastaajaa

7.0/10

B5. Suhde työelämään, 3025 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 2911 vastaajaa

75%

Osallisuus, 2994 vastaajaa

72%

Mieli, 2997 vastaajaa

68%

Arki, 2989 vastaajaa

84%

Taidot, 2993 vastaajaa

74%

Keho, 2981 vastaajaa

75%