Tulokset

Kuntakokeilut: Vantaa ja Kerava – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
125
hlöä
Keski-ikä
29
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 124 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 124 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 125 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 125 vastaajaa

6.2/10

B5. Suhde työelämään, 125 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 123 vastaajaa

69%

Osallisuus, 124 vastaajaa

65%

Mieli, 125 vastaajaa

61%

Arki, 125 vastaajaa

77%

Taidot, 125 vastaajaa

68%

Keho, 124 vastaajaa

71%