Tulokset

Kuntakokeilut: Vantaa ja Kerava – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
142
hlöä
Keski-ikä
29
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 141 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 141 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 142 vastaajaa

6.6/10

B4. Koettu työkyky, 142 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 142 vastaajaa

4.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 140 vastaajaa

68%

Osallisuus, 141 vastaajaa

64%

Mieli, 142 vastaajaa

60%

Arki, 142 vastaajaa

77%

Taidot, 142 vastaajaa

68%

Keho, 141 vastaajaa

71%