Tulokset

Kuntakokeilut: Savonlinna – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
21
hlöä
Keski-ikä
32
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 21 vastaajaa

3.9/5

B2. Koettu terveys, 20 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 21 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 21 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 19 vastaajaa

3.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 17 vastaajaa

70%

Osallisuus, 18 vastaajaa

68%

Mieli, 19 vastaajaa

64%

Arki, 19 vastaajaa

78%

Taidot, 18 vastaajaa

68%

Keho, 19 vastaajaa

73%