Tulokset

Kuntakokeilut: Savonlinna – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
25
hlöä
Keski-ikä
33
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 25 vastaajaa

3.8/5

B2. Koettu terveys, 24 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 25 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 25 vastaajaa

6.6/10

B5. Suhde työelämään, 23 vastaajaa

3.7/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 21 vastaajaa

73%

Osallisuus, 22 vastaajaa

72%

Mieli, 23 vastaajaa

67%

Arki, 23 vastaajaa

81%

Taidot, 22 vastaajaa

71%

Keho, 23 vastaajaa

73%