Tulokset

Kuntakokeilut: Salon seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
377
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 375 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 374 vastaajaa

3.7/5

B3. Koettu toimintakyky, 362 vastaajaa

7.6/10

B4. Koettu työkyky, 377 vastaajaa

7.4/10

B5. Suhde työelämään, 375 vastaajaa

5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 366 vastaajaa

75%

Osallisuus, 374 vastaajaa

72%

Mieli, 372 vastaajaa

69%

Arki, 375 vastaajaa

85%

Taidot, 373 vastaajaa

76%

Keho, 374 vastaajaa

75%