Tulokset

Kuntakokeilut: Salon seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
362
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 360 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 359 vastaajaa

3.7/5

B3. Koettu toimintakyky, 362 vastaajaa

7.6/10

B4. Koettu työkyky, 362 vastaajaa

7.3/10

B5. Suhde työelämään, 360 vastaajaa

5.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 351 vastaajaa

76%

Osallisuus, 359 vastaajaa

73%

Mieli, 357 vastaajaa

70%

Arki, 360 vastaajaa

85%

Taidot, 358 vastaajaa

77%

Keho, 359 vastaajaa

75%