Tulokset

Kuntakokeilut: Rovaniemen seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
12
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 12 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 11 vastaajaa

3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 12 vastaajaa

6.4/10

B4. Koettu työkyky, 12 vastaajaa

5.3/10

B5. Suhde työelämään, 12 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 11 vastaajaa

67%

Osallisuus, 11 vastaajaa

68%

Mieli, 11 vastaajaa

60%

Arki, 12 vastaajaa

80%

Taidot, 11 vastaajaa

68%

Keho, 11 vastaajaa

58%