Tulokset

Kuntakokeilut: Porin seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
389
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 388 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 389 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 389 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 389 vastaajaa

6.9/10

B5. Suhde työelämään, 387 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 370 vastaajaa

72%

Osallisuus, 384 vastaajaa

69%

Mieli, 384 vastaajaa

66%

Arki, 381 vastaajaa

81%

Taidot, 381 vastaajaa

72%

Keho, 384 vastaajaa

75%