Tulokset

Kuntakokeilut: Porin seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
488
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 487 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 488 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 488 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 488 vastaajaa

6.9/10

B5. Suhde työelämään, 486 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 466 vastaajaa

72%

Osallisuus, 481 vastaajaa

69%

Mieli, 483 vastaajaa

66%

Arki, 480 vastaajaa

81%

Taidot, 480 vastaajaa

72%

Keho, 482 vastaajaa

74%