Tulokset

Kuntakokeilut: Porin seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
444
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 443 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 444 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 444 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 444 vastaajaa

6.9/10

B5. Suhde työelämään, 442 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 423 vastaajaa

72%

Osallisuus, 439 vastaajaa

69%

Mieli, 439 vastaajaa

66%

Arki, 436 vastaajaa

81%

Taidot, 435 vastaajaa

72%

Keho, 437 vastaajaa

75%