Tulokset

Kuntakokeilut: Pirkanmaa – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
125
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 125 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 125 vastaajaa

2.9/5

B3. Koettu toimintakyky, 125 vastaajaa

6.1/10

B4. Koettu työkyky, 125 vastaajaa

5.1/10

B5. Suhde työelämään,124 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 113 vastaajaa

63%

Osallisuus, 113 vastaajaa

63%

Mieli, 114 vastaajaa

59%

Arki, 114 vastaajaa

72%

Taidot, 115 vastaajaa

64%

Keho, 115 vastaajaa

55%