Tulokset

Kuntakokeilut: Pirkanmaa – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
141
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 141 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 141 vastaajaa

2.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 141 vastaajaa

6.1/10

B4. Koettu työkyky, 141 vastaajaa

4.9/10

B5. Suhde työelämään,140 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 128 vastaajaa

62%

Osallisuus, 129 vastaajaa

62%

Mieli, 130 vastaajaa

58%

Arki, 130 vastaajaa

72%

Taidot, 130 vastaajaa

63%

Keho, 131 vastaajaa

55%