Tulokset

Kuntakokeilut: Pirkanmaa – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
137
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 137 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 137 vastaajaa

2.9/5

B3. Koettu toimintakyky, 137 vastaajaa

6.2/10

B4. Koettu työkyky, 137 vastaajaa

5/10

B5. Suhde työelämään,136 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 124 vastaajaa

62%

Osallisuus, 125 vastaajaa

63%

Mieli, 126 vastaajaa

58%

Arki, 125 vastaajaa

72%

Taidot, 126 vastaajaa

63%

Keho, 127 vastaajaa

55%