Tulokset

Kuntakokeilut: Oulun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
334
hlöä
Keski-ikä
48
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 333 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 333 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 334 vastaajaa

7.1/10

B4. Koettu työkyky, 334 vastaajaa

6.7/10

B5. Suhde työelämään, 333 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 312 vastaajaa

69%

Osallisuus, 328 vastaajaa

64%

Mieli, 324 vastaajaa

62%

Arki, 322 vastaajaa

79%

Taidot, 322 vastaajaa

70%

Keho, 323 vastaajaa

71%