Tulokset

Kuntakokeilut: Oulun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
247
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 246 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 246 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 247 vastaajaa

7.2/10

B4. Koettu työkyky, 247 vastaajaa

6.7/10

B5. Suhde työelämään, 246 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 230 vastaajaa

69%

Osallisuus, 243 vastaajaa

64%

Mieli, 239 vastaajaa

62%

Arki, 239 vastaajaa

80%

Taidot, 238 vastaajaa

71%

Keho, 237 vastaajaa

71%