Tulokset

Kuntakokeilut: Oulun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
203
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 203 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 203 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 203 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 203 vastaajaa

6.9/10

B5. Suhde työelämään, 203 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 190 vastaajaa

70%

Osallisuus, 200 vastaajaa

65%

Mieli, 198 vastaajaa

64%

Arki, 199 vastaajaa

81%

Taidot, 197 vastaajaa

73%

Keho, 196 vastaajaa

72%