Tulokset

Kuntakokeilut: Mikkelin seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
66
hlöä
Keski-ikä
33
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 66 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 43 vastaajaa

4/5

B3. Koettu toimintakyky, 66 vastaajaa

7.6/10

B4. Koettu työkyky, 66 vastaajaa

7.4/10

B5. Suhde työelämään, 65 vastaajaa

5.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 56 vastaajaa

78%

Osallisuus, 66 vastaajaa

70%

Mieli, 60 vastaajaa

70%

Arki, 58 vastaajaa

88%

Taidot, 64 vastaajaa

76%

Keho, 59 vastaajaa

81%