Tulokset

Kuntakokeilut: Mikkelin seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
52
hlöä
Keski-ikä
34
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 52 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 34 vastaajaa

3.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 52 vastaajaa

7.6/10

B4. Koettu työkyky, 52 vastaajaa

7.1/10

B5. Suhde työelämään, 51 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 44 vastaajaa

78%

Osallisuus, 52 vastaajaa

69%

Mieli, 47 vastaajaa

69%

Arki, 46 vastaajaa

88%

Taidot, 50 vastaajaa

76%

Keho, 46 vastaajaa

82%