Tulokset

Kuntakokeilut: Lahden seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
413
hlöä
Keski-ikä
43
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 413 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 412 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 413 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 413 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 412 vastaajaa

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 395 vastaajaa

71%

Osallisuus, 409 vastaajaa

69%

Mieli, 408 vastaajaa

65%

Arki, 410 vastaajaa

79%

Taidot, 408 vastaajaa

70%

Keho, 400 vastaajaa

69%