Tulokset

Kuntakokeilut: Lahden seutu – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
196
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 196 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 195 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 196 vastaajaa

7.1/10

B4. Koettu työkyky, 196 vastaajaa

6.4/10

B5. Suhde työelämään, 196 vastaajaa

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 191 vastaajaa

71%

Osallisuus, 194 vastaajaa

69%

Mieli, 194 vastaajaa

66%

Arki, 195 vastaajaa

80%

Taidot, 194 vastaajaa

72%

Keho, 193 vastaajaa

69%