Tulokset

Kuntakokeilut: Lahden seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
372
hlöä
Keski-ikä
43
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 372 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 371 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 372 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 372 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 371 vastaajaa

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 354 vastaajaa

71%

Osallisuus, 368 vastaajaa

70%

Mieli, 367 vastaajaa

66%

Arki, 369 vastaajaa

80%

Taidot, 367 vastaajaa

71%

Keho, 359 vastaajaa

69%