Tulokset

Kuntakokeilut: Kuopion seutu – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
107
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 106 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 107 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 107 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 107 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 103 vastaajaa

4.7/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 98 vastaajaa

73%

Osallisuus, 104 vastaajaa

71%

Mieli, 105 vastaajaa

66%

Arki, 103 vastaajaa

84%

Taidot, 105 vastaajaa

73%

Keho, 102 vastaajaa

72%