Tulokset

Kuntakokeilut: Kuopion seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
354
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 352 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 325 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 354 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 354 vastaajaa

6.3/10

B5. Suhde työelämään, 349 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 323 vastaajaa

73%

Osallisuus, 348 vastaajaa

70%

Mieli, 338 vastaajaa

65%

Arki, 337 vastaajaa

83%

Taidot, 349 vastaajaa

73%

Keho, 336 vastaajaa

72%