Tulokset

Kuntakokeilut: Kuopion seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
299
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 297 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 274 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 299 vastaajaa

7.3/10

B4. Koettu työkyky, 299 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 294 vastaajaa

4.6/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 273 vastaajaa

73%

Osallisuus, 293 vastaajaa

70%

Mieli, 286 vastaajaa

65%

Arki, 283 vastaajaa

83%

Taidot, 294 vastaajaa

73%

Keho, 284 vastaajaa

73%