Tulokset

Kuntakokeilut: Kuopion seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
325
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 323 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 299 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 325 vastaajaa

7.2/10

B4. Koettu työkyky, 325 vastaajaa

6.3/10

B5. Suhde työelämään, 320 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 296 vastaajaa

73%

Osallisuus, 319 vastaajaa

70%

Mieli, 310 vastaajaa

65%

Arki, 308 vastaajaa

83%

Taidot, 320 vastaajaa

73%

Keho, 308 vastaajaa

72%