Tulokset

Kuntakokeilut: Kokkolan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
102
hlöä
Keski-ikä
31
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 102 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys,102 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 102 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 102 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 102 vastaajaa

4.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 99 vastaajaa

68%

Osallisuus, 102 vastaajaa

65%

Mieli, 102 vastaajaa

61%

Arki, 99 vastaajaa

77%

Taidot, 101 vastaajaa

67%

Keho, 100 vastaajaa

70%