Tulokset

Kuntakokeilut: Kokkolan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
106
hlöä
Keski-ikä
32
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 106 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 106 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 106 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 106 vastaajaa

6/10

B5. Suhde työelämään, 106 vastaajaa

3.9/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 103 vastaajaa

68%

Osallisuus, 106 vastaajaa

65%

Mieli, 106 vastaajaa

61%

Arki, 103 vastaajaa

77%

Taidot, 105 vastaajaa

67%

Keho, 104 vastaajaa

69%