Tulokset

Kuntakokeilut: Kokkolan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
122
hlöä
Keski-ikä
31
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 122 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 121 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 122 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky, 122 vastaajaa

5.9/10

B5. Suhde työelämään, 122 vastaajaa

4.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 118 vastaajaa

67%

Osallisuus, 121 vastaajaa

64%

Mieli, 122 vastaajaa

60%

Arki, 119 vastaajaa

77%

Taidot, 121 vastaajaa

66%

Keho, 120 vastaajaa

69%