Tulokset

Kuntakokeilut: Kokkolan seutu – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
16
hlöä
Keski-ikä
27
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 16 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 16 vastaajaa

3.6/5

B3. Koettu toimintakyky, 16 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 16 vastaajaa

6.3/10

B5. Suhde työelämään, 16 vastaajaa

3.9/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 15 vastaajaa

67%

Osallisuus, 16 vastaajaa

59%

Mieli, 16 vastaajaa

57%

Arki, 15 vastaajaa

78%

Taidot, 16 vastaajaa

69%

Keho, 15 vastaajaa

70%