Tulokset

Kuntakokeilut: Kainuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
935
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 931 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 933 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 935 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 935 vastaajaa

6.8/10

B5. Suhde työelämään, 927 vastaajaa

5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 885 vastaajaa

73%

Osallisuus, 919 vastaajaa

70%

Mieli, 920 vastaajaa

67%

Arki, 916 vastaajaa

83%

Taidot, 919 vastaajaa

73%

Keho, 907 vastaajaa

74%