Tulokset

Kuntakokeilut: Kainuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
1039
hlöä
Keski-ikä
38
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 1035 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 1037 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 1039 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 1039 vastaajaa

6.8/10

B5. Suhde työelämään, 1030 vastaajaa

5.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 986 vastaajaa

73%

Osallisuus, 1023 vastaajaa

70%

Mieli, 1024 vastaajaa

67%

Arki, 1021 vastaajaa

83%

Taidot, 1023 vastaajaa

73%

Keho, 1007 vastaajaa

74%