Tulokset

Kuntakokeilut: Kainuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
815
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 811 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 813 vastaajaa

3.5/5

B3. Koettu toimintakyky, 815 vastaajaa

7.4/10

B4. Koettu työkyky, 815 vastaajaa

6.8/10

B5. Suhde työelämään, 807 vastaajaa

4.9/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 768 vastaajaa

73%

Osallisuus, 800 vastaajaa

70%

Mieli, 802 vastaajaa

67%

Arki, 798 vastaajaa

83%

Taidot, 801 vastaajaa

73%

Keho, 788 vastaajaa

74%