Tulokset

Kuntakokeilut: Jyväskylän seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
75
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 73 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 74 vastaajaa

3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 75 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky 75, vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 75 vastaajaa

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 66 vastaajaa

68%

Osallisuus, 71 vastaajaa

65%

Mieli, 72 vastaajaa

64%

Arki, 72 vastaajaa

80%

Taidot, 72 vastaajaa

68%

Keho, 71 vastaajaa

64%