Tulokset

Kuntakokeilut: Jyväskylän seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
122
hlöä
Keski-ikä
39
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 120 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 121 vastaajaa

3.3/5

B3. Koettu toimintakyky, 122 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky 122 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 121 vastaajaa

4.3/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 111 vastaajaa

69%

Osallisuus, 116 vastaajaa

66%

Mieli, 118 vastaajaa

63%

Arki, 119 vastaajaa

80%

Taidot, 119 vastaajaa

68%

Keho, 118 vastaajaa

66%