Tulokset

Kuntakokeilut: Jyväskylän seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
134
hlöä
Keski-ikä
40
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 132 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 133 vastaajaa

3.2/5

B3. Koettu toimintakyky, 134 vastaajaa

6.7/10

B4. Koettu työkyky 134 vastaajaa

5.9/10

B5. Suhde työelämään, 133 vastaajaa

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 123 vastaajaa

68%

Osallisuus, 128 vastaajaa

65%

Mieli, 130 vastaajaa

62%

Arki, 131 vastaajaa

79%

Taidot, 131 vastaajaa

67%

Keho, 130 vastaajaa

65%