Tulokset

Kuntakokeilut: Joensuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
149
hlöä
Keski-ikä
33
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 148 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 75 vastaajaa

3.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 149 vastaajaa

7.9/10

B4. Koettu työkyky, 149 vastaajaa

7.4/10

B5. Suhde työelämään, 148 vastaajaa

5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 127 vastaajaa

77%

Osallisuus, 147 vastaajaa

70%

Mieli, 136 vastaajaa

69%

Arki, 133 vastaajaa

88%

Taidot, 145 vastaajaa

78%

Keho, 133 vastaajaa

82%