Tulokset

Kuntakokeilut: Joensuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
151
hlöä
Keski-ikä
33
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 150 vastaajaa

3.6/5

B2. Koettu terveys, 76 vastaajaa

3.9/5

B3. Koettu toimintakyky, 151 vastaajaa

7.9/10

B4. Koettu työkyky, 151 vastaajaa

7.4/10

B5. Suhde työelämään, 150 vastaajaa

5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 127 vastaajaa

77%

Osallisuus, 148 vastaajaa

69%

Mieli, 137 vastaajaa

69%

Arki, 134 vastaajaa

88%

Taidot, 146 vastaajaa

78%

Keho, 133 vastaajaa

82%