Tulokset

Kuntakokeilut: Joensuun seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
147
hlöä
Keski-ikä
33
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 146 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 74 vastaajaa

3.8/5

B3. Koettu toimintakyky, 147 vastaajaa

7.9/10

B4. Koettu työkyky, 147 vastaajaa

7.4/10

B5. Suhde työelämään, 146 vastaajaa

5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 125 vastaajaa

77%

Osallisuus, 145 vastaajaa

69%

Mieli, 134 vastaajaa

69%

Arki, 131 vastaajaa

88%

Taidot, 143 vastaajaa

78%

Keho, 131 vastaajaa

82%