Tulokset

Kuntakokeilut: Jämsä-Keuruu-Saarijärvi – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
157
hlöä
Keski-ikä
47
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 156 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 155 vastaajaa

3/5

B3. Koettu toimintakyky, 157 vastaajaa

6.5/10

B4. Koettu työkyky, 157 vastaajaa

5.2/10

B5. Suhde työelämään, 156 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 147 vastaajaa

67%

Osallisuus, 155 vastaajaa

65%

Mieli, 155 vastaajaa

62%

Arki, 152 vastaajaa

77%

Taidot, 155 vastaajaa

65%

Keho, 153 vastaajaa

64%