Tulokset

Kuntakokeilut: Jämsä-Keuruu-Saarijärvi – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
162
hlöä
Keski-ikä
47
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 161 vastaajaa

3.5/5

B2. Koettu terveys, 160 vastaajaa

3.1/5

B3. Koettu toimintakyky, 162 vastaajaa

6.4/10

B4. Koettu työkyky, 162 vastaajaa

5.2/10

B5. Suhde työelämään, 161 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 152 vastaajaa

66%

Osallisuus, 160 vastaajaa

65%

Mieli, 160 vastaajaa

62%

Arki, 157 vastaajaa

77%

Taidot, 160 vastaajaa

65%

Keho, 158 vastaajaa

63%