Tulokset

Kuntakokeilut: Hämeenlinnan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
173
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

 

 

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 173 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 173 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 173 vastaajaa

6.9/10

B4. Koettu työkyky, 173 vastaajaa

6.1/10

B5. Suhde työelämään, 172 vastaajaa

4.1/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 165 vastaajaa

69%

Osallisuus, 173 vastaajaa

66%

Mieli, 171 vastaajaa

64%

Arki, 170 vastaajaa

78%

Taidot, 169 vastaajaa

69%

Keho, 167 vastaajaa

69%