Tulokset

Kuntakokeilut: Hämeenlinnan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
193
hlöä
Keski-ikä
42
vuotta
Sukupuolijakauma %

 

 

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 193 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 193 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 193 vastaajaa

6.8/10

B4. Koettu työkyky, 193 vastaajaa

6.0/10

B5. Suhde työelämään, 192 vastaajaa

4.0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 185 vastaajaa

69%

Osallisuus, 193 vastaajaa

66%

Mieli, 191 vastaajaa

64%

Arki, 190 vastaajaa

79%

Taidot, 189 vastaajaa

69%

Keho, 187 vastaajaa

68%