Tulokset

Kuntakokeilut: Hämeenlinnan seutu – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
69
hlöä
Keski-ikä
41
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 69 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 69 vastaajaa

3.4/5

B3. Koettu toimintakyky, 69 vastaajaa

6.6/10

B4. Koettu työkyky, 69 vastaajaa

6/10

B5. Suhde työelämään, 69 vastaajaa

4.2/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 65 vastaajaa

69%

Osallisuus, 69 vastaajaa

67%

Mieli, 69 vastaajaa

64%

Arki, 67 vastaajaa

77%

Taidot, 66 vastaajaa

68%

Keho, 66 vastaajaa

70%