Tulokset

Kuntakokeilut: Etelä-Pohjanmaa – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
41
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 41 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 41 vastaajaa

3.0/5

B3. Koettu toimintakyky, 41 vastaajaa

5.9/10

B4. Koettu työkyky, 41 vastaajaa

5.3/10

B5. Suhde työelämään, 41 vastaajaa

3.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 39 vastaajaa

63%

Osallisuus, 40 vastaajaa

62%

Mieli, 41 vastaajaa

59%

Arki, 40 vastaajaa

72%

Taidot, 41 vastaajaa

65%

Keho, 41 vastaajaa

60%