Tulokset

Kuntakokeilut: Etelä-Pohjanmaa – alkutilanneraportti

Raportti luotu 2.7.2021

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
18
hlöä
Keski-ikä
37
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 18 vastaajaa

3.4/5

B2. Koettu terveys, 18 vastaajaa

2.7/5

B3. Koettu toimintakyky, 18 vastaajaa

5.4/10

B4. Koettu työkyky, 18 vastaajaa

4.4/10

B5. Suhde työelämään, 18 vastaajaa

2.9/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 17 vastaajaa

61%

Osallisuus, 18 vastaajaa

64%

Mieli, 18 vastaajaa

57%

Arki, 17 vastaajaa

69%

Taidot, 18 vastaajaa

62%

Keho, 18 vastaajaa

54%