Tulokset

Kuntakokeilut: Etelä-Pohjanmaa – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 22.9.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
42
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 42 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 42 vastaajaa

2.9/5

B3. Koettu toimintakyky, 42 vastaajaa

5.7/10

B4. Koettu työkyky, 42 vastaajaa

5.1/10

B5. Suhde työelämään, 42 vastaajaa

3.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 40 vastaajaa

63%

Osallisuus, 41 vastaajaa

62%

Mieli, 42 vastaajaa

58%

Arki, 41 vastaajaa

72%

Taidot, 42 vastaajaa

65%

Keho, 42 vastaajaa

58%