Tulokset

Kuntakokeilut: Etelä-Pohjanmaan seutu – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 31.12.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
43
hlöä
Keski-ikä
36
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 43 vastaajaa

3.3/5

B2. Koettu terveys, 43 vastaajaa

2.9/5

B3. Koettu toimintakyky, 43 vastaajaa

5.7/10

B4. Koettu työkyky, 43 vastaajaa

5.1/10

B5. Suhde työelämään, 43 vastaajaa

3.4/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 41 vastaajaa

63%

Osallisuus, 42 vastaajaa

62%

Mieli, 43 vastaajaa

58%

Arki, 42 vastaajaa

71%

Taidot, 43 vastaajaa

65%

Keho, 43 vastaajaa

58%