Tulokset

Kuntakokeilut: Espoo – alkutilanneraportti (dataa ei ole vielä toimitettu)

 

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
hlöä
Keski-ikä
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään,

0/5

B2. Koettu terveys, vastaajaa

0/5

B3. Koettu toimintakyky, vastaajaa

0/10

B4. Koettu työkyky, vastaajaa

0/10

B5. Suhde työelämään, vastaajaa

0/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, vastaajaa

0%

Osallisuus, vastaajaa

0%

Mieli, vastaajaa

0%

Arki, vastaajaa

0%

Taidot, vastaajaa

0%

Keho, vastaajaa

0%