Tulokset

Kuntakokeilut: Espoo – alkutilanneraportti

Tulokset on laskettu 30.4.2022 mennessä kertyneistä vastauksista.

Ryhmän tiedot
Ryhmän koko
15
hlöä
Keski-ikä
45
vuotta
Sukupuolijakauma %

Hyvinvointiosion tulokset

Ryhmän keskiarvo

B1. Tyytyväisyys elämään, 15 vastaajaa

2.9/5

B2. Koettu terveys, 15 vastaajaa

3.1/5

B3. Koettu toimintakyky, 15 vastaajaa

6.5/10

B4. Koettu työkyky, 15 vastaajaa

6.5/10

B5. Suhde työelämään, 15 vastaajaa

4.5/10

Kokonaistilanne ja osiokohtaiset tulokset

Ryhmän keskiarvo

Kokonaistilanne, 15 vastaajaa

68%

Osallisuus, 15 vastaajaa

60%

Mieli, 15 vastaajaa

60%

Arki, 15 vastaajaa

76%

Taidot, 15 vastaajaa

70%

Keho, 15 vastaajaa

76%