Kykyviisari®-menetelmästä kirjoitettua

Kykyviisaria käyttäneiden kokemuksia

Kykyviisari kartoittaa asiakkaiden palvelutarpeita ilman ”äänenpainoja”

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijan haastattelu Kykyviisari-pilotin tiimoilta, haastattelu tehty marraskuussa 2018.

Elämässä eteenpäin – Kykyviisarin tuella

Onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeen haastattelu, haastattelu tehty lokakuussa 2018.

SOPPI-hanke liikutti lapsia ja senioreita Oulussa ja auttoi nuoria työ- ja koulutuspolulle

Soppi-hankkeen haastattelu, haastattelu tehty helmikuussa 2018.

Väliasema – Raide tulevaisuuteen -hanke löytää nuorten vahvuudet ja haasteet Kykyviisarin avulla

Väliasema-hankkeen haastattelu, haastattelu tehty joulukuussa 2017.

Mistä on hyvä hanke tehty?

Kykyviisaria käyttävän Työkuntoon-hankkeen haastattelu TVYtter-lehden (3/2017) sivuilla 16-17.

Muita julkaisuja ja tiedotteita

Yksinäisyydellä on yhteys työkykyyn

Kalle Lautalan ja Kirsi Unkilan Kykyviisarin tuloksiin perustuva blogikirjoitus. Julkaistu 18.6.2020.

Development and content validity of the Abilitator: A self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position

Miia Wikströmin, Heidi Anttilan, Minna Savinaisen, Anne Kouvosen ja Matti Joensuun Kykyviisarin sisältövaliditeettia käsittelevä artikkeli BMC Public Health -julkaisussa. Julkaistu 14.3.2020.

Kykyviisarin käyttäminen poikkeustilanteessa

Ohje Kykyviisarin etäkäytön tueksi. Julkaistu 31.3.2020.

Raportti Kykyviisari-kokeilun toteutuksesta ISO SOS -hankkeessa

Kykyviisari sosiaalityössä. ISO SOS -hankkeen keväällä 2020 julkaisema raportti Kykyviisari-kokeilun toteutuksesta ISO SOS -hankkeessa.

The association between changes in functional capacity and work ability among unemployed individuals

Minna Savinaisen, Jorma Seitsamon ja Matti Joensuun Kykyviisarin tuloksiin perustuva artikkeli The International Archives of Occupational and Environmental Health -lehdessä. Tutkimus tarkasteli toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten yhteyttä koettuun työkyvyn muutokseen ESR TL5-hankkeisiin osallistuneilla työttömillä. Julkaistu 14.12.2019.

Mitä Kykyviisaria käytettäessä tulisi muistaa

Tiedote, julkaistu 15.10.19.

Suositus toiminta- ja työkyvyn arvioinnista kotoutumisvaiheessa

TOIMIA-suositus, Kykyviisari mukana yhtenä suositelluista arviointimenetelmistä, julkaistu 2019.

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin

PRO SOS -hankkeen julkaisu palvelutarpeen arvioinnista, mukana Heli Huhdan ja Kirsi Unkilan artikkeli Kykyviisarista aikuissosiaalityössä, julkaistu 2019.

Kykyviisarin palauteasteikkoon tehty muutoksia

Tiedote, julkaistu 15.10.19.

Pienin askelin kohti työelämää

Kirsi Unkilan ja Minna Savinaisen Kykyviisarin tuloksiin pohjaava kirjoitus Kykyviisariin vastanneiden suhteesta työelämäelämää, julkaistu 15.10.

Miksi työtön ei ole työssä

Kirsi Unkilan ja Minna Savinaisen blogiteksti, julkaistu Työterveyslaitoksen blogissa 17.6.2019.

Kykyviisari ForeAmmatti-palvelussa

Kuvaus Kykyviisarista osana ForeAmmatti-palvelua.

Monialaista tukea tarvitsevan työikäisen palvelupolku vaatii sujuvoittamista

Kirsi Unkilan blogiteksti, julkaistu Työterveyslaitoksen blogissa 14.2.2019.

Kykyviisari auttaa toiminnan vaikutusten arvioinnissa

Kalle Lautalan blogiteksti, julkaistu Työterveyslaitoksen blogissa 22.10.2018.

Pisimpään työttömänä olleet käyttävät vähiten terveyskeskuksen palveluja 

Lääkärilehden artikkeli. Tutkimuksen aineisto koottiin Työterveyslaitoksen Työttömien terveyspalvelujen rakenteen ja sisällön kehittäminen -hankkeessa (TTP). Teksti ei sisällä viittauksia Kykyviisariin. Julkaistu 19.10.2018.

Factors associated with health and work ability among long-term unemployed individuals

Marja Hultin ja Kirsi Lappalaisen Kykyviisari-dataan perustuva artikkeli The International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing -julkaisussa,  julkaistu 4.6.2018

Miksi käyttää Kykyviisaria sosiaalityössä?

Kirsi Unkilan kirjoitus PRO SOS -hankkeen blogissa, julkaistu 3.5.2018

Kulttuurista ymmärrystä väestötutkimuksiin 

THL:n mobiTarmo-hankkeen Misha Henrikssonin blogi, julkaistu 23.4.2018

Kuntoutujan tuottama toimintakykytieto on arvokasta

Kirsi Unkilan blogiteksti Osku – Tie työelämään -palvelussa, julkaistu 20.3.2018

Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä

Solmu-hankkeen asiantuntijoiden artikkeli Kuntoutus-lehdessä (1/2018)

Työttömälle mahdollisuus vaikuttaa aktiivitoimiin

Solmu-hankkeen asiantuntijoiden Kykyviisarin tuloksiin perustuva artikkeli TVY:n sivuilla, julkaistu 9.2.2018

Ihmisten toimintakyky pitää huomioida aktiivitoimissa

Kykyviisarin tuloksiin perustuva mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 3.2.2018

Työttömälle mahdollisuus vaikuttaa palvelusuunnitelmaan

Työterveyslaitoksen kolumni TVYtter-lehden (4/2017) sivulla 33 pohtii sitä, miten Kykyviisari voisi tukea työttömän omaa toimijuutta tilanteessa, jossa sosiaaliturva pohjaa osallistumistulon periaatteelle. Samassa lehdessä (sivut 14-15) kuvataan, kuinka Terveydeksi-hanke on hyödyntänyt Kykyviisaria.

Onnistunut työkokeilu edellyttää rehellistä vuorovaikutusta työkokeilijan ja työnantajan välillä

Blogikirjoitus Osku tie työelämään -hankkeen sivuilla, julkaistu 27.11.2017

Mittaroinnissa on päästävä syynäämisestä dialogiin

Solmu- ja Sokra-hankkeiden asiantuntijoiden kirjoitus Kuntalehden blogissa 8.9.2017

Perustulo työmarkkinoiden turvattomien tukena

Kirjoitus Työterveyslaitoksen blogissa 30.8.2017

”Miten niinkun omasta mielestä menee?” – Eli miksi työ-ja toimintakykyä kannattaa mitata?

Blogikirjoitus Kaleva-lehden Muutos nyt -blogissa 22.5.2017

Syyllisyyden kokemus nousi esiin työttömien haastatteluissa

Solmu-hankkeen asiantuntijan, Kirsi Unkilan, haastatteluun perustuva kirjoitus Työpiste-lehdessä 24.4.2017

Voisivatko korjaava katse ja nähdyksi tuleminen lisätä työttömän osallisuutta?

Blogikirjoitus Kaleva-lehden Muutos nyt -blogissa 22.2.2016