Kykyviisarista kirjoitettua

Kykyviisaria käyttäneiden kokemuksia

SOPPI-hanke liikutti lapsia ja senioreita Oulussa ja auttoi nuoria työ- ja koulutuspolulle

Soppi-hankkeen haastattelu, haastattelu tehty helmikuussa 2018.

Väliasema – Raide tulevaisuuteen -hanke löytää nuorten vahvuudet ja haasteet Kykyviisarin avulla

Väliasema-hankkeen haastattelu, haastattelu tehty joulukuussa 2017.

Mistä on hyvä hanke tehty?

Kykyviisaria käyttävän Työkuntoon-hankkeen haastattelu TVYtter-lehden (3/2017) sivuilla 16-17.

Muita julkaisuja

Pisimpään työttömänä olleet käyttävät vähiten terveyskeskuksen palveluja 

Lääkärilehden artikkeli. Tutkimuksen aineisto koottiin Työterveyslaitoksen Työttömien terveyspalvelujen rakenteen ja sisällön kehittäminen -hankkeessa (TTP). Teksti ei sisällä viittauksia Kykyviisariin. Julkaistu 19.10.2018.

Factors associated with health and work ability among long-term unemployed individuals

Marja Hultin ja Kirsi Lappalaisen Kykyviisari-dataan perustuva artikkeli The International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing -julkaisussa,  julkaistu 4.6.2018

Miksi käyttää Kykyviisaria sosiaalityössä?

Kirsi Unkilan kirjoitus PRO SOS -hankkeen blogissa, julkaistu 3.5.2018

Kulttuurista ymmärrystä väestötutkimuksiin 

THL:n mobiTarmo-hankkeen Misha Henrikssonin blogi, julkaistu 23.4.2018

Kuntoutujan tuottama toimintakykytieto on arvokasta

Kirsi Unkilan blogiteksti Osku – Tie työelämään -palvelussa, julkaistu 20.3.2018

Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä

Solmu-hankkeen asiantuntijoiden artikkeli Kuntoutus-lehdessä (1/2018)

Työttömälle mahdollisuus vaikuttaa aktiivitoimiin

Solmu-hankkeen asiantuntijoiden Kykyviisarin tuloksiin perustuva artikkeli TVY:n sivuilla, julkaistu 9.2.2018

Ihmisten toimintakyky pitää huomioida aktiivitoimissa

Kykyviisarin tuloksiin perustuva mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 3.2.2018

Työttömälle mahdollisuus vaikuttaa palvelusuunnitelmaan

Työterveyslaitoksen kolumni TVYtter-lehden (4/2017) sivulla 33 pohtii sitä, miten Kykyviisari voisi tukea työttömän omaa toimijuutta tilanteessa, jossa sosiaaliturva pohjaa osallistumistulon periaatteelle. Samassa lehdessä (sivut 14-15) kuvataan, kuinka Terveydeksi-hanke on hyödyntänyt Kykyviisaria.

Onnistunut työkokeilu edellyttää rehellistä vuorovaikutusta työkokeilijan ja työnantajan välillä

Blogikirjoitus Osku tie työelämään -hankkeen sivuilla, julkaistu 27.11.2017

Mittaroinnissa on päästävä syynäämisestä dialogiin

Solmu- ja Sokra-hankkeiden asiantuntijoiden kirjoitus Kuntalehden blogissa 8.9.2017

Perustulo työmarkkinoiden turvattomien tukena

Kirjoitus Työterveyslaitoksen blogissa 30.8.2017

”Miten niinkun omasta mielestä menee?” – Eli miksi työ-ja toimintakykyä kannattaa mitata?

Blogikirjoitus Kaleva-lehden Muutos nyt -blogissa 22.5.2017

Syyllisyyden kokemus nousi esiin työttömien haastatteluissa

Solmu-hankkeen asiantuntijan, Kirsi Unkilan, haastatteluun perustuva kirjoitus Työpiste-lehdessä 24.4.2017

Voisivatko korjaava katse ja nähdyksi tuleminen lisätä työttömän osallisuutta?

Blogikirjoitus Kaleva-lehden Muutos nyt -blogissa 22.2.2016