Kykyviisari-palvelun saavutettavuusseloste

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu pyritään tuottamaan saavutettavalla tavalla. Kykyviisari-palvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa www.kykyviisari.fi ja Kykyviisari-verkkokyselyä.

Vaatimustenmukaisuus

Kykyviisari-palvelu vastaa pääosin WCAG 2.1 standardia vaatimustasoilla A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Kykyviisari-verkkopalveluun kuuluvan, asiakasorganisaatioiden työntekijöille tarkoitetun kirjautumista vaativan käyttöliittymän kaikkien kehittämisvaiheessa olevien toimintojen saavutettavuutta ei voida kohtuuttomaan rasitteeseen vedoten taata.
Kykyviisari.fi -sivustolla on jonkin verran linkkejä ennen vuotta 2018 tuotettuihin materiaaleihin, jotka eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettava materiaali tullaan korvaamaan saavutettavalla vastaavalla sisällöllä, joka julkaistaan erillisellä verkkosivustolla. Materiaalin saavutettavaksi tekeminen Kykyviisari.fi -sivustolla olisi ollut kohtuuton rasite.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020. Selosteen tiedot perustuvat automaattiseen testaukseen, käyttäjätestaukseen ja itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Kykyviisari-palvelun saavutettavuudesta voi antaa palautetta Työterveyslaitoksen yleisen saavutettavuuspalautteen kautta: https://www.ttl.fi/saavutettavuuspalaute.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat Kykyviisari-palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kuvataan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000