Kykyviisarista uusi Helpotettu selko -kieliversio

Helpotettu selko -kieliversio on tehty erityisesti kehitysvammaisten kanssa käytettäväksi, mutta siitä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tekstin hahmottamisessa. Helpotetussa versiossa on lisätty kuvallista ohjausta, selkeytetty tekstiä ja avattu taulukkomuotoisia
kysymyksiä.

Kykyviisarista löytyy nyt kolme suomenkielistä versiota. Uudessa Helpotettu selko -kieliversiossa on säilytetty vertailtavuus muihin kieliversioihin, jotta eri versioita voi käyttää ristiin. Tämän voi tehdä esimerkiksi niin, että asiakastyössä käytetään pääosin Kykyviisarin selkoversiota, mutta mieli-osiossa käytetään Helpotettu selko -versiota.

Uusi kieliversio löytyy pdf-lomakkeena Kykyviisari-verkkosivustolta ja se tullaan jatkossa viemään Kykyviisari-verkkopalveluun. Palautteen saamiseksi ohjaajantai työntekijän tulee viedä lomakkeen vastaukset Kykyviisarin verkkopalvelun selkoversioon ja tulostaa järjestelmän antamat palautteet asiakkaalle.

Helpotettu selko -kysely on tehty yhdessä kohderyhmän kanssa. Kehittämistyöstä vastasi ESR-rahoitteinen Bridging-hanke. Hanketta hallinnoivat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).

Työterveyslaitoksen Solmu-hanke tuki kehittämistyötä ja varmisti, että työ tehtiin kääntämistä koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kehittämistyössä on huomioitu myös Selkokeskuksen palaute.

Kykyviisari, työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä.

Lue kaikki