Kykyviisari-vinkki 3: Kykyviisarin voi täyttää osissa​

Kykyviisari-kysely on kattava työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Se sisältää useita työ- ja toimintakyvyn osa-alueita: hyvinvointi, osallisuus, mieli, arki, taidot ja keho. 

Kyselyn voi täyttää osissa. Jos kysely jää kesken, tiedot tallentuvat ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin alkuperäisen linkin kautta.

Kyselyn täyttämisen jälkeen vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen. Palautteen saamisen kannalta on tärkeää vastata kaikkiin kysymyksiin, vaikka varsinaisesti pakollisia kysymyksiä Kykyviisarissa on vain kaksi (B3 ja B4). 

 

 

Lue kaikki